• 9 czerwca, 2022

Ocena trzech dostępnych na rynku zestawów ELISA do oznaczania chromograniny A

Chromogranina A (CgA) jest obecnie najcenniejszym biomarkerem guza do diagnostyki, leczenia i obserwacji guzów neuroendokrynnych (NET). Celem naszego badania było porównanie trzech różnych dostępnych na rynku zestawów CgA ELISA oraz ocena ich wydajności analitycznej i klinicznej. CgA mierzono trzema różnymi komercyjnymi zestawami ELISA na surowicach resztkowych od 40 pacjentów: test Chromoa R (Cis), ELISA Hu chromograniny A (Dia) i Neolisa chromogranina A (Euro). Wydajność analityczną i kliniczną oceniano, mierząc precyzję, obszar pod krzywą ROC, czułość, swoistość, dodatnią i ujemną wartość predykcyjną, współczynniki korelacji oraz analizy regresji Passinga i Babloka.
Precyzja (CV%) była akceptowalna dla wszystkich ocenianych testów ELISA (Cis 10,3%; Dia 9,8%; Euro 14,5%). Pole pod krzywą (AUC) było porównywalne między trzema testami (Cis 0,693; Dia 0,627; Euro 0,721). Czułość wahała się od 41,2% do 64,7%. Swoistość wahała się od 69,6% do 82,6% . Porównanie parami ujawniło istotne systematyczne i proporcjonalne różnice przy porównywaniu Cis vs Dia (Cis = 25,30 + 1,94 Dia) i Euro vs Dia (Euro = 26,54 + 1,92 Dia).
Wydajność analityczna i kliniczna była porównywalna dla trzech testów ELISA. Wyniki CgA uzyskane z różnymi testami ELISA nie są zamienne. Skróty CgA: Chromogranina A; ELISA: test immunoenzymatyczny; IRMA: Test immunoradiometryczny; NET: guzy neuroendokrynne; PPI: Inhibitory pompy protonowej; RIA: test radioimmunologiczny.

Porównanie międzylaboratoryjne 2  zestawów ELISA   stosowanych do serologii białek niestrukturalnych wirusa pryszczycy

Testy serologiczne stosowane do wykrywania przeciwciał przeciwko niestrukturalnym białkom (NSP) wirusa pryszczycy (FMDV) są stosowane do nadzoru choroby w krajach endemicznych i są niezbędne do dostarczenia dowodów na brak choroby ze szczepieniami lub bez oraz do wyzdrowienia wolny status kraju po wybuchu epidemii. W 5-ośrodkowym badaniu międzylaboratoryjnym porównaliśmy wydajność 2 komercyjnych zestawów NSP ELISA (protokoły ID Screen FMD NSP ELISA jednodniowe [krótkie] i nocne, ID.Vet; PrioCHECK FMDV NS przeciwciało ELISA, Thermo Fisher Scientific).
Ogólna zgodność między testem PrioCHECK a testem ID Screen wyniosła 93,8% (95% CI: 92,0-95,2%) i 94,8% (95% CI: 93,1-96,1%) odpowiednio dla protokołów nocnej i krótkiej inkubacji ID Screen. Nasze wyniki wskazują, że testy (w tym 2 różne formaty testu ID Screen) mogą być stosowane zamiennie w nadzorze serologicznym po epidemii.

Porównanie komercyjnych  zestawów ELISA   w celu potwierdzenia braku transmisji w ustawieniach eliminacji malarii

Pomiary przeciwciał przeciwmalarycznych są przydatne, ponieważ odzwierciedlają historyczną i niedawną ekspozycję na malarię. W związku z tym mogą dostarczać dodatkowych informacji w celu oceny trwającego przenoszenia w warunkach o niskiej endemii lub przed eliminacją, gdzie przypadki są rzadkie. Ponadto brak odpowiedzi przeciwciał u niektórych osobników może wskazywać na zaprzestanie transmisji. Komercyjne testy immunoenzymatyczne wiązania malarii (ELISA) wykrywają przeciwciała przeciwmalaryczne i są powszechnie stosowane do badania przesiewowych dawców krwi pod kątem możliwej infekcji malarią. Nie ma jednak znormalizowanego testu wykrywającego przeciwciała przeciwmalaryczne do użytku epidemiologicznego. Tutaj porównaliśmy pięć dostępnych na rynku zestawów ELISA (Trinity Biotech, newbio, DiaPro, Cellabs i NovaTec) w poszukiwaniu znormalizowanego narzędzia do potwierdzania twierdzeń o braku przenoszenia malarii. Dla porownania,

Komercyjne zestawy zostały najpierw porównane przy użyciu próbek surowicy od znanych osób nienarażonych na malarię ( n  = 223) i  osób zakażonych Toxoplasma ( n  = 191) w celu oceny swoistości i reaktywności krzyżowej przeciwko infekcjom innym niż malaria. Ponadto do oceny wrażliwości wykorzystano 134 próbki od dzieci w wieku ≥10 lat zebrane w regionie hiperendemicznym w Gambii na początku lat 90. XX wieku. Trzy z pięciu zestawów wykazały wysoką czułość (90-92%), wysoką swoistość (98-99%), niską reaktywność krzyżową (0-3%) i zostały uznane za przyjazne dla użytkownika (Trinity Biotech, newbio i NovaTec).

Dwa z tych zestawów (Trinity Biotech i NovaTec) przekazano do oceny epidemiologicznej, a wyniki porównano z wynikami testu RB-ELISA. Zbadano próbki z dwóch środowisk wstępnej eliminacji (Praia, Republika Zielonego Przylądka;  n  = 1396 i Bataan, Filipiny;  n = 1824). Wyniki serologiczne z zestawu Trinity Biotech i RB-ELISA były zgodne z ostatnio wykrytymi pasywnie liczbą przypadków w obu ustawieniach. Wyniki z zestawu Trinity Biotech odzwierciedlały znaczny spadek liczby zgłoszonych przypadków w Bataan w latach 90. lepiej niż RB-ELISA. Wyniki z zestawu NovaTec nie odzwierciedlały wzorców transmisji w żadnym z ustawień.

Komercyjny zestaw ELISA Trinity Biotech został uznany za wiarygodny do użytku epidemiologicznego i dokładnie opisany wzorce przenoszenia w dwóch (wcześniej) endemicznych warunkach malarii. Zastosowanie tego prostego i znormalizowanego narzędzia serologicznego może wspomóc krajowe programy kontroli i eliminacji, potwierdzając, że regiony są wolne od malarii.

Kanamycin ELISA Kit
Kanamycin ELISA Kit

Ocena porównawcza czterech dostępnych  na rynku zestawów ELISA  do  pomiaru przeciwciał przeciwko adalimumabowi i przeciw adalimumabowi

W leczeniu chorób autoimmunologicznych coraz częściej stosuje się terapeutyczne monitorowanie leków inhibitorów czynnika martwicy nowotworu, takich jak adalimumab. Mogą jednak występować znaczne różnice w stężeniach leków i przeciwciał uzyskanych różnymi metodami testowymi. Celem tego badania było porównanie wydajności czterech zestawów ELISA do pomiaru przeciwciał adalimumabu i przeciw adalimumabowi.
 Rozcieńczenia surowic wzbogaconych adalimumabem lub antyadalimumabem oceniano pod kątem odzysku i precyzji przy użyciu następujących czterech zestawów: LISA-Tracker (Theradiag, Croissy-Beaubourg, Francja), Promonitor (Grifols, Barcelona, ​​Hiszpania), Ridascreen (R-Biopharm, Darmstadt, Niemcy) i Shikari (Matriks Biotek, Gölbasi/Ankara, Turcja). Oceniono również próbki interferencyjne.
W stężeniu terapeutycznym wykrywalność adalimumabu była porównywalna w czterech zestawach ELISA. Zestawy Lisa-Tracker i Shikari dawały fałszywie dodatnie wyniki niskiego zakresu w normalnych surowicach. Infliksymab i etanercept powodowały fałszywie dodatnie wyniki w zestawach Lisa-Tracker i Shikari. Zestawy ELISA przeciwciał przeciwko adalimumabowi różniły się działaniem z próbkami wzbogaconymi ze względu na różne jednostki miary i zakresy. Zestawy Ridascreen i Shikari były zależne od dawki na całej krzywej standardowej i dobrze ze sobą korelowały (r = 0,997). Reakcja krzyżowa była obserwowana w surowicach z dodatnim wynikiem czynnika reumatoidalnego testowanych na zestawie Promonitor anty-adalimumab.
Wszystkie testowane zestawy adalimumabu były zależne od dawki w zakresie terapeutycznym i dobrze korelowały. Znaczenie obserwowanych wyników fałszywie dodatnich o niskim zakresie i reaktywności krzyżowej z infliksymabem w zestawach LISA-Tracker i Shikari zależy od wskazań otrzymanych do badania w laboratorium. Zestawy anty-adalimumab ELISA dały różne wyniki dla wzbogaconych surowic; jednak wykazali się dobrą precyzją. Zmienność między zestawami sugerowała, że ​​poziomy antyadalimumabu należy porównywać tylko przy użyciu tej samej metody.

Ocena trzech  zestawów ELISA   do badań przesiewowych pozostałości kolistyny ​​w mięśniach wieprzowych i drobiowych zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi walidacji metod przesiewowych

Kolistyna jest antybiotykiem polipeptydowym stosowanym głównie u świń i drobiu w leczeniu infekcji żołądkowo-jelitowych. Została wpisana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) na listę antybiotyków o krytycznym znaczeniu dla ludzi o wysokim priorytecie dla oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Dlatego konieczne jest opracowanie specyficznych i czułych metod badań przesiewowych dla tej cząsteczki. Badanie przesiewowe kolistyny ​​za pomocą testów immunologicznych jest interesującą alternatywą dla metod przesiewowych LC-MS/MS.

Kanamycin ELISA Kit

55R-2240 Fitzgerald 1 kit 837.6 EUR

Kanamycin ELISA Kit

DEIA048 Creative Diagnostics 96T 1365.6 EUR

Kanamycin ELISA Kit

K4210-100 Biovision 1038 EUR

Kanamycin

abx081003-1ml Abbexa 1 ml 477.6 EUR

Kanamycin

CA004-010 GenDepot 10g 189.6 EUR

Kanamycin

CA004-025 GenDepot 25g 295.2 EUR

Kanamycin antibody

10-1545 Fitzgerald 100 ug 470.4 EUR

Kanamycin antibody

20-1183 Fitzgerald 100 ul 1054.8 EUR

Kanamycin Sulfate

A2516-10000 ApexBio 10 g 421.2 EUR

Kanamycin Sulfate

A2516-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL H2O) 129.6 EUR

Kanamycin Sulfate

A2516-50000 ApexBio 50 g 756 EUR

Kanamycin Sulfate

20-abx082577 Abbexa
  • 210.00 EUR
  • 260.40 EUR
  • 1 g
  • 5 g

Kanamycin Antibody

20-abx210190 Abbexa
  • 526.80 EUR
  • 393.60 EUR
  • 100 ug
  • 50 ug

Kanamycin-HRP

80-1187 Fitzgerald 500 ul 164.4 EUR

Kanamycin-BSA

80-1467 Fitzgerald 1 mg 781.2 EUR

Kanamycin-OVA

80-1468 Fitzgerald 1 mg 781.2 EUR

Kanamycin(KM)

AG021 Unibiotest 1 mg 627.6 EUR

Kanamycin(KM)

AT021 Unibiotest 1mg 1134 EUR

Kanamycin [HRP]

DAG1208 Creative Diagnostics 0.5ml 1326 EUR

Kanamycin [BSA]

DAGA-040B Creative Diagnostics 1mg 858 EUR

Kanamycin [KLH]

DAGA-044K Creative Diagnostics 1mg 1170 EUR

Kanamycin A

C3795-10000 ApexBio 10 g 271.2 EUR

Kanamycin A

C3795-25000 ApexBio 25 g 394.8 EUR

Kanamycin A

C3795-5000 ApexBio 5 g 195.6 EUR

Kanamycin B

GP2512-1G Glentham Life Sciences 1 g 127.2 EUR

Kanamycin B

GP2512-250MG Glentham Life Sciences 250 mg 74.4 EUR

Kanamycin B

GP2512-500MG Glentham Life Sciences 500 mg 93.6 EUR

Kanamycin B

GP2512-5G Glentham Life Sciences 5 g 370.8 EUR

Kanamycin (sulfate)

HY-16566A MedChemExpress 200mg 129.6 EUR

Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

ELISA-1 Alpha Diagnostics 1 242.4 EUR

Kanamycin monoclonal antibody

10R-11496 Fitzgerald 1 mg 1332 EUR

Kanamycin Sulfate, USP

2498-25G Biovision 679.2 EUR

Kanamycin Sulfate, USP

2498-5G Biovision 261.6 EUR

Kanamycin monosulfate salt

GA0531-100G Glentham Life Sciences 100 g 189.6 EUR

Kanamycin monosulfate salt

GA0531-25G Glentham Life Sciences 25 g 93.6 EUR

Kanamycin monosulfate salt

GA0531-5G Glentham Life Sciences 5 g 60 EUR

Kanamycin disulfate salt

GA8523-1G Glentham Life Sciences 1 g 74.4 EUR

Kanamycin disulfate salt

GA8523-25G Glentham Life Sciences 25 g 409.2 EUR

Kanamycin disulfate salt

GA8523-5G Glentham Life Sciences 5 g 129.6 EUR

Kanamycin Sulfate USP

K008-25G TOKU-E 25 g 196.8 EUR

Kanamycin Sulfate USP

K008-5G TOKU-E 5 g 96 EUR

Kanamycin Sulfate, 100g

R2538-100g ACTGene 565.2 EUR

Kanamycin Sulfate, 25g

R2538-25g ACTGene 228 EUR

pDONR221/ Kanamycin Plasmid

PVT3100 Lifescience Market 2 ug 319.2 EUR

pBARGPE1- Kanamycin Plasmid

PVT5304 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

pUC57- Kanamycin Plasmid

PVT0007 Lifescience Market 2 ug 327.6 EUR

Kanamycin Selective Supplement

MED1564 Scientific Laboratory Supplies PK10 50.39 EUR

Kanamycin solution (50mg/ml)

MN800A-1 SBI 20 ml 152.4 EUR

Kanamycin monosulfate salt, EP

GA9089-100G Glentham Life Sciences 100 g 208.8 EUR

Kanamycin monosulfate salt, EP

GA9089-25G Glentham Life Sciences 25 g 103.2 EUR

Kanamycin monosulfate salt, EP

GA9089-50G Glentham Life Sciences 50 g 141.6 EUR

Kanamycin monosulfate salt, EP

GA9089-5G Glentham Life Sciences 5 g 64.8 EUR

Kanamycin Acid Sulfate BP

K004-25G TOKU-E 25 g 301.2 EUR

Kanamycin Acid Sulfate BP

K004-5G TOKU-E 5 g 98.4 EUR

Kanamycin Acid Sulfate EW

K029-25G TOKU-E 25 g 297.6 EUR

Kanamycin Acid Sulfate EW

K029-5G TOKU-E 5 g 99.6 EUR

5g Kanamycin Sulfate Powder

61-176-RG Scientific Laboratory Supplies EACH 111.72 EUR

pQE- 80L- Kanamycin Plasmid

PVT0535 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

pQE- 81L- Kanamycin Plasmid

PVT0537 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

pQE- 82L- Kanamycin Plasmid

PVT0539 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

Frit Kit

FRIT-KIT Next Advance 1each 148.8 EUR

Column Packing Kit

PACK-KIT Next Advance 1pack 1242 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit TOKU-E Kit 319.2 EUR

Kanamycin Acid Sulfate for BioProcessing

K012-25G TOKU-E 25 g 454.8 EUR

Kanamycin Acid Sulfate for BioProcessing

K012-5G TOKU-E 5 g 136.8 EUR

Kanamycin A Sulfate EvoPure®

K013-100MG TOKU-E 100mg 340.8 EUR

Kanamycin B Sulfate EvoPure®

K014-100MG TOKU-E 100mg 138 EUR

Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS400A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 1332 EUR

Pesticide Kit Containing All 10 Multi-Compound Mixes

SPXPR-KIT Scientific Laboratory Supplies 1ML 1923.18 EUR

CMV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV100PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

CMV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV105PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

MSCV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV120PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

MSCV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV125PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + EF1-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS700A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + CAG-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS720A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + CMV-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS740A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit (includes CAS510A-1 & T7 IVT synthesis reagents)

CAS510A-KIT SBI 1 Kit 966 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV200PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV205PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV220PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV225PA-KIT SBI 1 Kit 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: EF1-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS750A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CAG-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS770A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CMV-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS790A-KIT SBI 10 rxn 1358.4 EUR

Cas9 SmartNuclease Extra Ligation Kit [includes 5x ligation buffer (10 ul) and Fast ligase (2.5ul)]

CAS9LIG-KIT SBI 1 Kit 183.6 EUR

Kanamycin kinase type II Recombinant Protein

92-658 ProSci 0.05 mg 651.3 EUR

Kanamycin B (K8), RNA Aptamer, unlabeled

AR-245-U Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Claritas PPT Grade Minerals Testing Kit for ICP-MS 1000 ug/mL (1000 ppm) 6 each 30mL

SPXMT-KIT Scientific Laboratory Supplies 30ML 237.12 EUR

PinPoint-FC 293T Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN320A-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN320A-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

Claritas PPT Grade Heavy Metals Testing Kit for ICP-MS 1000 ug/mL (1000 ppm) 6 each 30mL

SPXHM-KIT Scientific Laboratory Supplies 30ML 245.1 EUR

PinPoint-FC Murine iPSC Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN340iPS-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN340iPS-KIT SBI 1 Kit 5929.2 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - All-Purpose Donor (AAVS1-SA-puro-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE620A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - GOI Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE622A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - Reporter Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-MCS-GFP), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE624A-KIT SBI 1 kit 2558.4 EUR

Kanamycin A (sla 16), RNA Aptamer, unlabeled

AR-244-U Alpha Diagnostics Custom Ask for price

vWF Acty. Kit

ABP-ACT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 513.6 EUR

vWF Ant. Kit

ABP-TOT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 472.8 EUR

PrecisionX Multiplex gRNA Cloning Kit

CAS9-GRNA-KIT SBI 10 rxn 534 EUR

hspCas9 AAVS1 Safe Harbor Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-hspCas9)

CAS620A-KIT SBI 1 kit 2582.4 EUR

PinPoint-FC System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN300A-1, FC200PA-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN300A-KIT SBI 1 Kit 3357.6 EUR
Skuteczność trzech dostępnych na rynku zestawów ELISA oceniano w mięśniach drobiu i świń pod kątem wykrywania kolistyny ​​w odniesieniu do jej europejskiego maksymalnego limitu pozostałości (MRL) (150 µg/kg). Wykazano przydatność trzech zestawów ELISA do wykrywania kolistyny ​​na poziomie lub poniżej MRL w mięśniach świń i drobiu. Zdolności wykrywania (CCβ) dwóch zestawów były lub mniejsze lub równe MRL (150 µg/kg). Najniższą zdolność wykrywania (30 µg/kg) osiągnięto za pomocą trzeciego zestawu ELISA. Swoistość trzech zestawów była bardzo zadowalająca (wskaźniki wyników fałszywie dodatnich 0%). Te trzy zestawy są bardzo specyficzne do wykrywania kolistyny ​​(kolistyny ​​A i B) oraz polimyksyny B.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *