• 9 czerwca, 2022

Ocena trzech dostępnych na rynku zestawów ELISA do oznaczania chromograniny A

Chromogranina A (CgA) jest obecnie najcenniejszym biomarkerem guza do diagnostyki, leczenia i obserwacji guzów neuroendokrynnych (NET). Celem naszego badania było porównanie trzech różnych dostępnych na rynku zestawów CgA ELISA oraz ocena ich wydajności analitycznej i klinicznej. CgA mierzono trzema różnymi komercyjnymi zestawami ELISA na surowicach resztkowych od 40 pacjentów: test Chromoa R (Cis), ELISA Hu chromograniny A (Dia) i Neolisa chromogranina A (Euro). Wydajność analityczną i kliniczną oceniano, mierząc precyzję, obszar pod krzywą ROC, czułość, swoistość, dodatnią i ujemną wartość predykcyjną, współczynniki korelacji oraz analizy regresji Passinga i Babloka.
Precyzja (CV%) była akceptowalna dla wszystkich ocenianych testów ELISA (Cis 10,3%; Dia 9,8%; Euro 14,5%). Pole pod krzywą (AUC) było porównywalne między trzema testami (Cis 0,693; Dia 0,627; Euro 0,721). Czułość wahała się od 41,2% do 64,7%. Swoistość wahała się od 69,6% do 82,6% . Porównanie parami ujawniło istotne systematyczne i proporcjonalne różnice przy porównywaniu Cis vs Dia (Cis = 25,30 + 1,94 Dia) i Euro vs Dia (Euro = 26,54 + 1,92 Dia).
Wydajność analityczna i kliniczna była porównywalna dla trzech testów ELISA. Wyniki CgA uzyskane z różnymi testami ELISA nie są zamienne. Skróty CgA: Chromogranina A; ELISA: test immunoenzymatyczny; IRMA: Test immunoradiometryczny; NET: guzy neuroendokrynne; PPI: Inhibitory pompy protonowej; RIA: test radioimmunologiczny.

Porównanie międzylaboratoryjne 2  zestawów ELISA   stosowanych do serologii białek niestrukturalnych wirusa pryszczycy

Testy serologiczne stosowane do wykrywania przeciwciał przeciwko niestrukturalnym białkom (NSP) wirusa pryszczycy (FMDV) są stosowane do nadzoru choroby w krajach endemicznych i są niezbędne do dostarczenia dowodów na brak choroby ze szczepieniami lub bez oraz do wyzdrowienia wolny status kraju po wybuchu epidemii. W 5-ośrodkowym badaniu międzylaboratoryjnym porównaliśmy wydajność 2 komercyjnych zestawów NSP ELISA (protokoły ID Screen FMD NSP ELISA jednodniowe [krótkie] i nocne, ID.Vet; PrioCHECK FMDV NS przeciwciało ELISA, Thermo Fisher Scientific).
Ogólna zgodność między testem PrioCHECK a testem ID Screen wyniosła 93,8% (95% CI: 92,0-95,2%) i 94,8% (95% CI: 93,1-96,1%) odpowiednio dla protokołów nocnej i krótkiej inkubacji ID Screen. Nasze wyniki wskazują, że testy (w tym 2 różne formaty testu ID Screen) mogą być stosowane zamiennie w nadzorze serologicznym po epidemii.

Porównanie komercyjnych  zestawów ELISA   w celu potwierdzenia braku transmisji w ustawieniach eliminacji malarii

Pomiary przeciwciał przeciwmalarycznych są przydatne, ponieważ odzwierciedlają historyczną i niedawną ekspozycję na malarię. W związku z tym mogą dostarczać dodatkowych informacji w celu oceny trwającego przenoszenia w warunkach o niskiej endemii lub przed eliminacją, gdzie przypadki są rzadkie. Ponadto brak odpowiedzi przeciwciał u niektórych osobników może wskazywać na zaprzestanie transmisji. Komercyjne testy immunoenzymatyczne wiązania malarii (ELISA) wykrywają przeciwciała przeciwmalaryczne i są powszechnie stosowane do badania przesiewowych dawców krwi pod kątem możliwej infekcji malarią. Nie ma jednak znormalizowanego testu wykrywającego przeciwciała przeciwmalaryczne do użytku epidemiologicznego. Tutaj porównaliśmy pięć dostępnych na rynku zestawów ELISA (Trinity Biotech, newbio, DiaPro, Cellabs i NovaTec) w poszukiwaniu znormalizowanego narzędzia do potwierdzania twierdzeń o braku przenoszenia malarii. Dla porownania,

Komercyjne zestawy zostały najpierw porównane przy użyciu próbek surowicy od znanych osób nienarażonych na malarię ( n  = 223) i  osób zakażonych Toxoplasma ( n  = 191) w celu oceny swoistości i reaktywności krzyżowej przeciwko infekcjom innym niż malaria. Ponadto do oceny wrażliwości wykorzystano 134 próbki od dzieci w wieku ≥10 lat zebrane w regionie hiperendemicznym w Gambii na początku lat 90. XX wieku. Trzy z pięciu zestawów wykazały wysoką czułość (90-92%), wysoką swoistość (98-99%), niską reaktywność krzyżową (0-3%) i zostały uznane za przyjazne dla użytkownika (Trinity Biotech, newbio i NovaTec).

Dwa z tych zestawów (Trinity Biotech i NovaTec) przekazano do oceny epidemiologicznej, a wyniki porównano z wynikami testu RB-ELISA. Zbadano próbki z dwóch środowisk wstępnej eliminacji (Praia, Republika Zielonego Przylądka;  n  = 1396 i Bataan, Filipiny;  n = 1824). Wyniki serologiczne z zestawu Trinity Biotech i RB-ELISA były zgodne z ostatnio wykrytymi pasywnie liczbą przypadków w obu ustawieniach. Wyniki z zestawu Trinity Biotech odzwierciedlały znaczny spadek liczby zgłoszonych przypadków w Bataan w latach 90. lepiej niż RB-ELISA. Wyniki z zestawu NovaTec nie odzwierciedlały wzorców transmisji w żadnym z ustawień.

Komercyjny zestaw ELISA Trinity Biotech został uznany za wiarygodny do użytku epidemiologicznego i dokładnie opisany wzorce przenoszenia w dwóch (wcześniej) endemicznych warunkach malarii. Zastosowanie tego prostego i znormalizowanego narzędzia serologicznego może wspomóc krajowe programy kontroli i eliminacji, potwierdzając, że regiony są wolne od malarii.

Kanamycin ELISA Kit
Kanamycin ELISA Kit

Ocena porównawcza czterech dostępnych  na rynku zestawów ELISA  do  pomiaru przeciwciał przeciwko adalimumabowi i przeciw adalimumabowi

W leczeniu chorób autoimmunologicznych coraz częściej stosuje się terapeutyczne monitorowanie leków inhibitorów czynnika martwicy nowotworu, takich jak adalimumab. Mogą jednak występować znaczne różnice w stężeniach leków i przeciwciał uzyskanych różnymi metodami testowymi. Celem tego badania było porównanie wydajności czterech zestawów ELISA do pomiaru przeciwciał adalimumabu i przeciw adalimumabowi.
 Rozcieńczenia surowic wzbogaconych adalimumabem lub antyadalimumabem oceniano pod kątem odzysku i precyzji przy użyciu następujących czterech zestawów: LISA-Tracker (Theradiag, Croissy-Beaubourg, Francja), Promonitor (Grifols, Barcelona, ​​Hiszpania), Ridascreen (R-Biopharm, Darmstadt, Niemcy) i Shikari (Matriks Biotek, Gölbasi/Ankara, Turcja). Oceniono również próbki interferencyjne.
W stężeniu terapeutycznym wykrywalność adalimumabu była porównywalna w czterech zestawach ELISA. Zestawy Lisa-Tracker i Shikari dawały fałszywie dodatnie wyniki niskiego zakresu w normalnych surowicach. Infliksymab i etanercept powodowały fałszywie dodatnie wyniki w zestawach Lisa-Tracker i Shikari. Zestawy ELISA przeciwciał przeciwko adalimumabowi różniły się działaniem z próbkami wzbogaconymi ze względu na różne jednostki miary i zakresy. Zestawy Ridascreen i Shikari były zależne od dawki na całej krzywej standardowej i dobrze ze sobą korelowały (r = 0,997). Reakcja krzyżowa była obserwowana w surowicach z dodatnim wynikiem czynnika reumatoidalnego testowanych na zestawie Promonitor anty-adalimumab.
Wszystkie testowane zestawy adalimumabu były zależne od dawki w zakresie terapeutycznym i dobrze korelowały. Znaczenie obserwowanych wyników fałszywie dodatnich o niskim zakresie i reaktywności krzyżowej z infliksymabem w zestawach LISA-Tracker i Shikari zależy od wskazań otrzymanych do badania w laboratorium. Zestawy anty-adalimumab ELISA dały różne wyniki dla wzbogaconych surowic; jednak wykazali się dobrą precyzją. Zmienność między zestawami sugerowała, że ​​poziomy antyadalimumabu należy porównywać tylko przy użyciu tej samej metody.

Ocena trzech  zestawów ELISA   do badań przesiewowych pozostałości kolistyny ​​w mięśniach wieprzowych i drobiowych zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi walidacji metod przesiewowych

Kolistyna jest antybiotykiem polipeptydowym stosowanym głównie u świń i drobiu w leczeniu infekcji żołądkowo-jelitowych. Została wpisana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) na listę antybiotyków o krytycznym znaczeniu dla ludzi o wysokim priorytecie dla oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Dlatego konieczne jest opracowanie specyficznych i czułych metod badań przesiewowych dla tej cząsteczki. Badanie przesiewowe kolistyny ​​za pomocą testów immunologicznych jest interesującą alternatywą dla metod przesiewowych LC-MS/MS.

Kanamycin ELISA Kit

DEIA048 Creative Diagnostics 96T 1365.6 EUR

Kanamycin ELISA Kit

55R-2240 Fitzgerald 1 kit 837.6 EUR

Kanamycin ELISA Kit

K4210-100 Biovision each 1038 EUR

Kanamycin ELISA Kit

ECP7884 Genovis AB 96 Tests 673 EUR

Kanamycin ELISA Kit

E6206 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Kanamycin ELISA kit

LSY-10058 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 well/kit Ask for price

Kanamycin (KA) Elisa Kit

CSB-EFD1027696 Cusabio 96T 417 EUR

Kanamycin (KAN) ELISA Kit

AE81066SF-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

Kanamycin (KAN) ELISA Kit

AE81066SF-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

Kanamycin (KNM) ELISA Kit

EKU12254-48T Biomatik Corporation 48T 674.73 EUR

Kanamycin (KNM) ELISA Kit

EKU12254-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4578.53 EUR

Kanamycin (KNM) ELISA Kit

EKU12254-96T Biomatik Corporation 96T 963.9 EUR

Kanamycin (KNM) ELISA Kit

EKN53364-48T Biomatik Corporation 48T 419.86 EUR

Kanamycin (KNM) ELISA Kit

EKN53364-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2849.05 EUR

Kanamycin (KNM) ELISA Kit

EKN53364-96T Biomatik Corporation 96T 599.8 EUR

Kanamycin (KAM) ELISA Kit

abx365101-100g Abbexa 100 µg 493.75 EUR

resDetect™ Kanamycin ELISA Kit

RES-A004 ACROBIOSYSTEMS 96tests 652.7 EUR

ELISA Kit for Kanamycin (KNM)

CEK966Ge Cloud-Clone 96Т 850 EUR

Kanamycin Competitive ELISA Kit

MET-5144 Cell Biolabs 96 assays 575 EUR

KRIBIOLISA Kanamycin ELISA

KRA1004 Krishgen 1 x 96 wells 704 EUR

High Sensitivity Kanamycin ELISA Test Kit

DEIA-WZ048V Creative Diagnostics 96T 892.5 EUR

Kanamycin

G022 ABM 5 x 1.0 ml; 100 mg/ml 40 EUR

Kanamycin

CA004-010 GenDepot 10g 189.6 EUR

Kanamycin

CA004-025 GenDepot 25g 295.2 EUR

Kanamycin

abx081003-1ml Abbexa 1 ml 477.6 EUR

KANAMYCIN

K378 PhytoTechnology Laboratories 10G 21.48 EUR

Kanamycin

MD026-1PK EWC Diagnostics 1 unit Ask for price

Kanamycin

SD837-1VL EWC Diagnostics 1 unit 12.16 EUR

Kanamycin

SD837-5VL EWC Diagnostics 1 unit 48.3 EUR

Kanamycin

abx081003-100l Abbexa 100 µl 612.5 EUR

Kanamycin

abx081003-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Kanamycin B

GP2512-1 Glentham Life Sciences 1 75.2 EUR

Kanamycin B

GP2512-1G Glentham Life Sciences 1 g 127.2 EUR

Kanamycin B

GP2512-250 Glentham Life Sciences 250 31.7 EUR

Kanamycin B

GP2512-250MG Glentham Life Sciences 250 mg 74.4 EUR

Kanamycin B

GP2512-5 Glentham Life Sciences 5 276.9 EUR

Kanamycin B

GP2512-500 Glentham Life Sciences 500 47.4 EUR

Kanamycin B

GP2512-500MG Glentham Life Sciences 500 mg 93.6 EUR

Kanamycin B

GP2512-5G Glentham Life Sciences 5 g 370.8 EUR

Kanamycin(KM)

AT021 Unibiotest 1mg 1134 EUR

Kanamycin(KM)

AG021 Unibiotest 1 mg 627.6 EUR

Kanamycin A

C3795-10000 ApexBio 10 g 271.2 EUR

Kanamycin A

C3795-25000 ApexBio 25 g 394.8 EUR

Kanamycin A

C3795-5000 ApexBio 5 g 195.6 EUR

Kanamycin A

K137495 Toronto Research Chemicals 100mg 357 EUR

Kanamycin B

K137523 Toronto Research Chemicals 250mg 295 EUR

Kanamycin C

K228030 Toronto Research Chemicals 100mg 4500 EUR

Kanamycin [HRP]

DAG1208 Creative Diagnostics 0.5ml 1326 EUR

Kanamycin [BSA]

DAGA-040B Creative Diagnostics 1mg 858 EUR

Kanamycin [KLH]

DAGA-044K Creative Diagnostics 1mg 1170 EUR

Kanamycin (HRP)

abx284003-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Kanamycin (HRP)

abx284003-20g Abbexa 20 µg 187.5 EUR

Kanamycin (HRP)

abx284003-50g Abbexa 50 µg Ask for price

KANAMYCIN 25GM

IB02120 IBI Scientific - 86.2 EUR

Kanamycin-BSA

30R-3442 Fitzgerald 1 mg 528 EUR

Kanamycin-OVA

30R-3443 Fitzgerald 1 mg 528 EUR

Kanamycin-HRP

80-1187 Fitzgerald 500 ul 110 EUR

Kanamycin-BSA

80-1467 Fitzgerald 1 mg 592 EUR

Kanamycin-OVA

80-1468 Fitzgerald 1 mg 592 EUR

Kanamycin Sulfate

18-210 Genesee Scientific 25g/Unit 198.86 EUR

Kanamycin Sulfate

18-211 Genesee Scientific 100g/Unit 281.05 EUR

Kanamycin Sulfate

19860-31 NACALAI TESQUE 1G 18.2 EUR

Kanamycin Sulfate

19860-44 NACALAI TESQUE 5G 49.7 EUR

Kanamycin sulfate

326786 MedKoo Biosciences 1.0g 150 EUR

Kanamycin Sulfate

41110000-1 Glycomatrix 1 g 17.75 EUR

Kanamycin Sulfate

41110000-2 Glycomatrix 5 g 30.05 EUR

Kanamycin Sulfate

41110000-3 Glycomatrix 10 g 44.84 EUR

Kanamycin Sulfate

41110000-4 Glycomatrix 25 g 89.68 EUR

Kanamycin Sulfate

41110000-5 Glycomatrix 50 g 152.82 EUR

Kanamycin Sulfate

41110000-6 Glycomatrix 100 g 288.65 EUR

Kanamycin Sulfate

A3102-100G Biomatik Corporation 100G 292.6 EUR

Kanamycin Sulfate

A3102-25G Biomatik Corporation 25G 112.2 EUR

Kanamycin Sulfate

A3102-5G Biomatik Corporation 5G 35.2 EUR

Kanamycin Sulfate

A2516-10000 ApexBio 10 g 118 EUR

Kanamycin Sulfate

A2516-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL H2O) 44 EUR

Kanamycin Sulfate

A2516-50000 ApexBio 50 g 353 EUR

Kanamycin Sulfate

20-abx082577 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 g
  • 5 g

Kanamycin (sulfate)

HY-16566A MedChemExpress 200mg 129.6 EUR

Kanamycin sulfate

T0793-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Kanamycin sulfate

T0793-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Kanamycin sulfate

T0793-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Kanamycin sulfate

T0793-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Kanamycin sulfate

T0793-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Kanamycin Sulfate

abx082577-100l Abbexa 100 µl 100 EUR

Kanamycin Sulfate

abx082577-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Kanamycin Sulfate

abx082577-200l Abbexa 200 µl 137.5 EUR

Kanamycin antibody

10-1545 Fitzgerald 100 ug 350 EUR

Kanamycin antibody

20-1183 Fitzgerald 100 ul 856 EUR

Kanamycin Antibody

20-abx210190 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 50 ug

Kanamycin solution

PCT1504-100ML EWC Diagnostics 1 unit 54.12 EUR

Kanamycin solution

PCT1504-20ML EWC Diagnostics 1 unit 17 EUR

Kanamycin sulphate

MB105-1G EWC Diagnostics 1 unit 7.45 EUR

Kanamycin sulphate

MB105-25G EWC Diagnostics 1 unit 110.07 EUR

Kanamycin sulphate

MB105-5G EWC Diagnostics 1 unit 31.46 EUR

Kanamycin Antibody

abx210190-100l Abbexa 100 µl 400 EUR

Kanamycin Antibody

abx210190-50l Abbexa 50 µl 281.25 EUR

Kanamycin Antibody

abx342225-100l Abbexa 100 µl 3475 EUR

Kanamycin Antibody

abx342225-50l Abbexa 50 µl 900 EUR

Kanamycin Monosulfate

08976-71 NACALAI TESQUE 1G 36.4 EUR

Kanamycin Monosulfate

08976-84 NACALAI TESQUE 5G 86.1 EUR

Kanamycin Monosulfate

19839-31 NACALAI TESQUE 1G 28.7 EUR

Kanamycin free base

T0793L-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Kanamycin free base

T0793L-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Kanamycin free base

T0793L-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Kanamycin free base

T0793L-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Kanamycin free base

T0793L-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Kanamycin A Sulfate

K137500 Toronto Research Chemicals 1g 69 EUR

Kanamycin B Sulfate

K137515 Toronto Research Chemicals 100mg 219 EUR

Kanamycin K 30 mcg

SD017-1PK EWC Diagnostics 1 unit 7.45 EUR

Kanamycin K 30 mcg

SD017-1VL EWC Diagnostics 1 unit 3.49 EUR

Kanamycin K 30 mcg

SD017-5CT EWC Diagnostics 1 unit 7.75 EUR

Kanamycin K 30 mcg

SD017-5VL EWC Diagnostics 1 unit 13.89 EUR

Kanamycin K 30 mcg

SD017-5X50DS EWC Diagnostics 1 unit 7.6 EUR

Kanamycin K 5 mcg

SD223-1PK EWC Diagnostics 1 unit 7.45 EUR

Kanamycin K 5 mcg

SD223-1VL EWC Diagnostics 1 unit 3.49 EUR

Kanamycin K 5 mcg

SD223-5CT EWC Diagnostics 1 unit 7.75 EUR

Kanamycin K 5 mcg

SD223-5VL EWC Diagnostics 1 unit 13.89 EUR

Kanamycin K 5 mcg

SD223-5X50DS EWC Diagnostics 1 unit 7.6 EUR

Kanamycin Sulfate, USP

2498-25G Biovision each 679.2 EUR

Kanamycin Sulfate, USP

2498-5G Biovision each 261.6 EUR

Kanamycin Sulfate USP

K008-25G TOKU-E 25 g 115.99 EUR

Kanamycin Sulfate USP

K008-5G TOKU-E 5 g 43.83 EUR

Kanamycin Sulfate, 100g

R2538 ACTGene 100g 364.31 EUR

Kanamycin Sulfate, 100g

R2538-100g ACTGene each 565.2 EUR

Kanamycin Sulfate, 25g

R2538-25g ACTGene each 228 EUR

Kanamycin Acid Sulfate

K571205 Toronto Research Chemicals 1g 265 EUR

Kanamycin::BSA Conjugate

41110004-1 Glycomatrix 5 mg 207.73 EUR

Kanamycin::BSA Conjugate

41110004-2 Glycomatrix 20 mg 323.82 EUR

Kanamycin::KLH Conjugate

41110009-1 Glycomatrix 5 mg 215.83 EUR

Kanamycin::KLH Conjugate

41110009-2 Glycomatrix 20 mg 323.82 EUR

Kanamycin A Deuterated

K137502 Toronto Research Chemicals 10mg 201 EUR

pUC57- Kanamycin Plasmid

PVT0007 Lifescience Market 2 ug 327.6 EUR

Kanamycin acid sulphate

PCT1105-1G EWC Diagnostics 1 unit 11.05 EUR

Kanamycin acid sulphate

PCT1105-25G EWC Diagnostics 1 unit 219.15 EUR

Kanamycin acid sulphate

PCT1105-50G EWC Diagnostics 1 unit 394.49 EUR

Kanamycin acid sulphate

PCT1105-5G EWC Diagnostics 1 unit 49.09 EUR

Kanamycin acid sulphate

CMS210-1G EWC Diagnostics 1 unit 8.96 EUR

Kanamycin acid sulphate

CMS210-5G EWC Diagnostics 1 unit 40.13 EUR

Kanamycin disulfate salt

GA8523-1 Glentham Life Sciences 1 31.7 EUR

Kanamycin disulfate salt

GA8523-1G Glentham Life Sciences 1 g 74.4 EUR

Kanamycin disulfate salt

GA8523-25 Glentham Life Sciences 25 308.5 EUR

Kanamycin disulfate salt

GA8523-25G Glentham Life Sciences 25 g 409.2 EUR

Kanamycin disulfate salt

GA8523-5 Glentham Life Sciences 5 77.4 EUR

Kanamycin disulfate salt

GA8523-5G Glentham Life Sciences 5 g 129.6 EUR

Kanamycin B. EvoPure®

K001-100MG TOKU-E 100 mg 54.96 EUR

Kanamycin monosulfate salt

GA0531-100 Glentham Life Sciences 100 126.5 EUR

Kanamycin monosulfate salt

GA0531-100G Glentham Life Sciences 100 g 189.6 EUR

Kanamycin monosulfate salt

GA0531-25 Glentham Life Sciences 25 47.4 EUR

Kanamycin monosulfate salt

GA0531-25G Glentham Life Sciences 25 g 93.6 EUR

Kanamycin monosulfate salt

GA0531-5 Glentham Life Sciences 5 19.8 EUR

Kanamycin monosulfate salt

GA0531-5G Glentham Life Sciences 5 g 60 EUR

pDONR221/ Kanamycin Plasmid

PVT3100 Lifescience Market 2 ug 319.2 EUR

pBARGPE1- Kanamycin Plasmid

PVT5304 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

Kanamycin Acid Sulfate BP

K004-25G TOKU-E 25 g 191.18 EUR

Kanamycin Acid Sulfate BP

K004-5G TOKU-E 5 g 44.84 EUR

Kanamycin Acid Sulfate EW

K029-25G TOKU-E 25 g 297.6 EUR

Kanamycin Acid Sulfate EW

K029-5G TOKU-E 5 g 99.6 EUR

pQE- 80L- Kanamycin Plasmid

PVT0535 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

pQE- 81L- Kanamycin Plasmid

PVT0537 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

pQE- 82L- Kanamycin Plasmid

PVT0539 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

Kanamycin solution (50mg/ml)

MN800A-1 SBI 20 ml 75 EUR

Kanamycin rapid test strip

LSY-20049 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Kanamycin monoclonal antibody

10R-11496 Fitzgerald 1 mg 1000 EUR

5g Kanamycin Sulfate Powder

61-176-RG Scientific Laboratory Supplies EACH 111.72 EUR

1,3-Di-HABA Kanamycin A

D446375 Toronto Research Chemicals 10mg 3737 EUR

Kanamycin ReadyMadeTM Solution

K034-10x1ML TOKU-E 10 x 1 mL 47.2 EUR

Kanamycin Esculin Azide Agar

M510-100G EWC Diagnostics 1 unit 38.04 EUR

Kanamycin Esculin Azide Agar

M510-500G EWC Diagnostics 1 unit 151.82 EUR

KANAMYCIN SOLUTION (50 mg/mL)

K586 PhytoTechnology Laboratories 100ML 24.82 EUR

KANAMYCIN SOLUTION (100 mg/mL)

K4751 PhytoTechnology Laboratories 100ML 33.64 EUR

Kanamycin monosulfate salt, EP

GA9089-100 Glentham Life Sciences 100 142.4 EUR

Kanamycin monosulfate salt, EP

GA9089-100G Glentham Life Sciences 100 g 208.8 EUR
Skuteczność trzech dostępnych na rynku zestawów ELISA oceniano w mięśniach drobiu i świń pod kątem wykrywania kolistyny ​​w odniesieniu do jej europejskiego maksymalnego limitu pozostałości (MRL) (150 µg/kg). Wykazano przydatność trzech zestawów ELISA do wykrywania kolistyny ​​na poziomie lub poniżej MRL w mięśniach świń i drobiu. Zdolności wykrywania (CCβ) dwóch zestawów były lub mniejsze lub równe MRL (150 µg/kg). Najniższą zdolność wykrywania (30 µg/kg) osiągnięto za pomocą trzeciego zestawu ELISA. Swoistość trzech zestawów była bardzo zadowalająca (wskaźniki wyników fałszywie dodatnich 0%). Te trzy zestawy są bardzo specyficzne do wykrywania kolistyny ​​(kolistyny ​​A i B) oraz polimyksyny B.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *