• 10 czerwca, 2022

Sekwencjonowanie i analiza genomowego DNA i cDNA kodującego TNF-alfa u małpy wiewiórki (Saimiri sciureus)

Jeśli szereg cytokin i czynników wzrostu, które zostały scharakteryzowane z komórek ludzkich, zbadano na naczelnych innych niż ludzie, wyniki takich podejść umożliwiłyby opracowanie testów do wykrywania i ilościowego oznaczania cytokin w modelach eksperymentalnych. Czynnik martwicy nowotworu-alfa (TNF-alfa) jest ważną pluripotencjalną cytokiną, która odgrywa kluczową rolę w obronie gospodarza. Jak dotąd nie doniesiono o pełnych danych molekularnych dla TNF-alfa małpy wiewiórki. Startery do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) zastosowano do śledzenia intronów, porównując rozmiary produktów otrzymanych przy użyciu cDNA i genomowego DNA jako matryc.
Genomowy DNA składa się z czterech eksonów i trzech intronów z 1793 nukleotydami. Odpowiadający mu cDNA składa się z 702 nukleotydów, a analiza filogenetyczna wykazała, że ​​Saimiri sciureus był najbliżej spokrewniony z rodzajem Aotus, naczelnym nowego świata, w porównaniu z naczelnymi ze starego świata (rodzaj Macaca i Papio). Wydedukowane białko TNF-alfa składa się z 233 aminokwasów, które są w 82% identyczne z człowiekiem, 95% z małpami z nowego świata i 79% z małpami ze starego świata. Sklonowany cDNA TNF-alfa będzie przydatny do ilościowego oznaczania TNF-alfa na poziomie mRNA.

Przezłożyskowa ekspozycja na cisplatynę wywołuje trwałe uszkodzenia mitochondrialnego i  genomowego  DNA płodu u małp  patas  .

W poprzedniej próbie modelowania przezłożyskowej ekspozycji na cisplatynę i genotoksyczności wykorzystano kilka ciężarnych małp Erythrocebus patas; większość zwierząt była eksponowana pod koniec ciąży, a analizy adduktów cisplatyny-DNA obejmowały tylko genomowy DNA. Tutaj określono tworzenie adduktów genomowego i mitochondrialnego DNA u płodów dwóch ciężarnych małp wystawionych na działanie pod koniec drugiego trymestru ciąży. Mnogie tkanki płodowe uzyskano po podaniu dawek 0,315 mg cisplatyny/kg masy ciała (łącznie 5,3 mg/m2) w 101. i 106. dniu ciąży.
Cięcia cesarskie wykonano 24 godziny po ekspozycji i 27 dni po ekspozycji. Addukty genomowego (g)-DNA cisplatyny obserwowano w nadnerczach płodu, mózgu, sercu, nerkach, wątrobie, skórze, śledzionie i grasicy. Gdy łożyska dwóch zwierząt podzielono na cztery koncentryczne regiony w coraz większych odległościach od pępowiny i oznaczono g-DNA, poziomy adduktów cisplatyny DNA były podobne we wszystkich czterech regionach.
Addukty mitochondrialne (mt)-DNA były wyższe niż addukty g-DNA w wątrobie matki i wątrobie, mózgu i nerkach płodu, co sugeruje, że mitochondria mogą stanowić szczególny cel dla genotoksyczności cisplatyny. Badanie wykazuje znaczną genotoksyczność płodu w g-DNA i mt-DNA małp patas narażonych na cisplatynę w macicy, co sugeruje, że podobnie eksponowane ludzkie płody mogą również doznawać uszkodzeń DNA wywołanych przez leki.

Wpływ  DNA – uszkadzanie enediyny C-1027 na wewnątrzkomórkowe SV40 i  genomowe  DNA w  komórkach BSC-1 nerki  zielonej  małpy

Badanie to opisuje selektywną zdolność C-1027 do indukowania ograniczonych uszkodzeń dwuniciowych w docelowym wirusowym DNA. Wpływ środowiska komórkowego na aktywność C-1027 zbadano przez oznaczenie zakresu, a także specyficzności uszkodzenia DNA wirusa małpiego 40 (SV40) w zakażonych litycznie komórkach BSC-1 ssaków oraz w oczyszczonych preparatach DNA SV40 . Uszkodzenie C-1027 wewnątrzkomórkowego DNA SV40 oszacowano ilościowo za pomocą topologicznej analizy konwersji postaci. Przy stężeniach C-1027 od 2 do 100 nM zaobserwowano stopniowy spadek wewnątrzkomórkowej superskręconej postaci I, któremu towarzyszył wzrost postaci III, przy 50% zmniejszeniu postaci I przy 50 nM. Uszkodzenie oczyszczonego DNA SV40 również było najbardziej wyraźne między 10 a 100 nM C-1027.
Monkey Rhesus Brain Genomic DNA
Monkey Rhesus Brain Genomic DNA
Gdy stężenia wyrażono jako wartości r (stosunek molowy lek/DNA), ilość C-1027 niezbędna do uzyskania 50% redukcji postaci I była niższa dla wewnątrzkomórkowego (r = 0,002) niż dla oczyszczonego DNA SV40 (r = 0,0035) . Uszkodzenie dwuniciowe było bardziej prawdopodobne przy traktowaniu C-1027 wewnątrzkomórkowego w porównaniu z oczyszczonym DNA SV40. Jednak zarówno w przypadku oczyszczonego, jak i wewnątrzkomórkowego DNA, analiza trawienia enzymami restrykcyjnymi wykazała uszkodzenia dwuniciowe w wielu określonych miejscach w całym genomie , szczególnie we wczesnym regionie genomu SV40 (np. w sekwencji kodującej duży antygen T) .
Nie zaobserwowano żadnych znaczących uszkodzeń ani w regionach początkowych (ORI) ani terminacji (TER) replikacji SV40. Zakres uszkodzenia C-1027 w DNA niezainfekowanych komórek BSC-1 był również określany ilościowo przy użyciu elektroforezy żelowej w polu pulsacyjnym. Przy 0,1 nM (r = 2,8 x 10(-5), gdzie włączanie [3H]tymidyny zostało zmniejszone o 80%, w niezainfekowanych komórkach BSC-1 wykryto 600 rad równoważnika uszkodzenia. Przy wartościach C-1027 r od 1 x 10(-4) do 40 x 10(-4), dwuniciowe pęknięcia były od 80 do 40-krotnie częstsze w genomowym DNA SV40 niż w komórce BSC-1. hamują akumulację wewnątrzkomórkowego DNA SV40 w porównaniu z inkorporacją [3H]tymidyny do niezainfekowanych komórek BSC-1 Tak więc synteza DNA SV40 wydaje się być mniej wrażliwa na zmiany indukowane przez C-1027 niż replikacja w niezainfekowanych komórkach BSC-1.

Organizacja genomowa  sekwencji o niskiej liczbie kopii, które są związane z deka-satelitarnym  DNA  w   genomie małpy

Wcześniej opisany segment DNA afrykańskiej małpy zielonej (sklonowany w fagu lambda MkA) zawiera dekasatelitę połączony z sekwencjami DNA, które, jak się szacuje, występują raz na genom. Sekwencje homologiczne do sekwencji o małej liczbie kopii w lambda MkA są również związane ze specyficznymi gatunkowo satelitarnymi DNA w genomach człowieka i myszy . Drugi klon, lambda Mk8, zawiera region DNA małpy, który jest współliniowy i homologiczny do części sekwencji o małej liczbie kopii w lambda MkA, ale nie zawiera sekwencji satelitarnych .
Dwa sklonowane segmenty znacznie się różnią, zaczynając od punktu znajdującego się w pobliżu satelitarnego regionu DNA w lambda MkA. Eksperymenty z blottingiem DNA wskazują, że lambda Mk8, ale nie lambda MkA, reprezentuje typową organizację genomową i że segmenty o niskiej liczbie kopii występują tylko raz na genom haploidalny. Dane sugerują, że rearanżacje, takie jak delecje lub inwersje zachodzące w komórkach małp, częściowo odpowiadają za strukturę lambda MkA. Dodatkowe rearanżacje mogły wystąpić podczas klonowania w E. coli. Ten unikalny region chromosomalny może być szczególnie podatny na rekombinację.

Częściowa struktura genu filoksyny z olbrzymiej  żaby małpiej  Phyllomedusa bicolor: równoległe klonowanie prekursorowego DNA c  i  genomowego  DNA  z liofilizowanej wydzieliny skórnej.

Phyloxin to nowy prototypowy peptyd przeciwdrobnoustrojowy ze skóry Phyllomedusa bicolor. W tym miejscu opisujemy równoległą identyfikację i sekwencjonowanie transkryptu prekursora filoksyny (mRNA) i częściowej struktury genu (genomowego DNA) z tej samej próbki liofilizowanej wydzieliny skóry przy użyciu naszej niedawno opisanej techniki klonowania.

Monkey Rhesus Brain Genomic DNA

UG-201 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey, Rhesus Genomic DNA

GM-140R Zyagen 0.1mg 177 EUR

Monkey Rhesus Skin Genomic DNA

UG-101 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Lung Genomic DNA

UG-601 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Colon Genomic DNA

UG-311 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Liver Genomic DNA

UG-314 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Ovary Genomic DNA

UG-406 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Heart Genomic DNA

UG-801 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Uterus Genomic DNA

UG-411 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Spleen Genomic DNA

UG-701 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Kidney Genomic DNA

UG-901 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Stomach Genomic DNA

UG-302 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Pancreas Genomic DNA

UG-313 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Esophagus Genomic DNA

UG-301 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Intestine Genomic DNA

UG-306 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Skeletal Muscles Genomic DNA

UG-102 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Control Genomic DNA - Rhesus Monkey Male

D1534999-G01 Biochain 100 ug 196 EUR

Control Genomic DNA - Rhesus Monkey Female

D1534999-G02 Biochain 100 ug 196 EUR

Monkey Cynomolgus Brain Genomic DNA

KG-201 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Rhesus Tissue Genomic DNA Panel, set of any 5 Tissues

UG-005 Zyagen 5X0.025mg 975 EUR

Monkey Rhesus Tissue Genomic DNA Panel, set of any 10 Tissues

UG-010 Zyagen 10X0.025mg 1266 EUR

Monkey Rhesus Tissue Genomic DNA Panel, set of any 15 Tissues

UG-015 Zyagen 15X0.025mg 1557 EUR

Monkey Brain, cDNA, Rhesus

UD-201 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Rhesus Brain Tissue Lysate

IMNRSBRTL100UG Innovative research each 541 EUR

Cat Brain Genomic DNA

FG-201 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Dog Brain Genomic DNA

DG-201 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Rat Brain Genomic DNA

RG-201 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Pig Brain Genomic DNA

PG-201 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Human Brain Genomic DNA

HG-201 Zyagen 0.05mg 210 EUR

Mouse Brain Genomic DNA

MG-201 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Sheep Brain Genomic DNA

SG-201 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Human Brain Genomic DNA  

X11001 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 µg
 • 10 ul

Bovine Brain Genomic DNA

BG-201 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Equine Brain Genomic DNA

GE-201 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Rabbit Brain Genomic DNA

TG-201 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Hamster Brain Genomic DNA

GA-201 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Chicken Brain Genomic DNA

GC-201 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Monkey Brain Total RNA, Rhesus

UR-201 Zyagen 0.1mg 195 EUR

Monkey Brain Total Protein, Rhesus

UT-201 Zyagen 1mg 176 EUR

Monkey Rhesus Brain Lysate Membrane Fraction

IMNRSBRTLM100UG Innovative research each 870 EUR

Mini Pig Brain Genomic DNA

GN-201 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Mouse C57 Brain Genomic DNA

MG-201-C57 Zyagen 0.05mg 210 EUR

Guinea Pig Brain Genomic DNA

GG-201 Zyagen 0.1mg 177 EUR

cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain

C1534035 Biochain 40 reactions 481 EUR

Monkey, Baboon Genomic DNA

GM-140B Zyagen 0.1mg 177 EUR

Monkey Brain, cDNA-Random Primer, Rhesus

UD-201-RH Zyagen 30 reactions 316 EUR

Total RNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain

R1534035-50 Biochain 50 ug 229 EUR

Monkey, Cynomolgus Genomic DNA

GM-140C Zyagen 0.1mg 177 EUR

Monkey (Rhesus) Normal Brain Whole tissue lysate

MRL-1272 Alpha Diagnostics 1 mg 628.8 EUR

Monkey Brain Cerebellum Frozen Sections, Rhesus

UF-202 Zyagen 10 slides 307 EUR

Membrane Protein - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain

P3534035 Biochain 0.1 mg 311 EUR

Monkey Brain Cerebellum Paraffin Sections, Rhesus

UP-202 Zyagen 10 slides 280 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Brain

D1434035 Biochain 100 ug 329 EUR

Monkey, African Green Genomic DNA

GM-140F Zyagen 0.1mg 177 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Brain

D1334035 Biochain 100 ug 329 EUR

Monkey Cynomolgus Skin Genomic DNA

KG-101 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Lung Genomic DNA

KG-601 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Colon Genomic DNA

KG-311 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Liver Genomic DNA

KG-314 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Ovary Genomic DNA

KG-406 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Heart Genomic DNA

KG-801 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Brain Cerebral Cortex Frozen Sections, Rhesus

UF-210 Zyagen 10 slides 307 EUR

Monkey Cynomolgus Testis Genomic DNA

KG-401 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Uterus Genomic DNA

KG-411 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Spleen Genomic DNA

KG-701 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Kidney Genomic DNA

KG-901 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Stomach Genomic DNA

KG-302 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Brain Cerebral Cortex Paraffin Sections, Rhesus

UP-210 Zyagen 10 slides 280 EUR

Monkey Cynomolgus Pancreas Genomic DNA

KG-313 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Esophagus Genomic DNA

KG-301 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Intestine Genomic DNA

KG-306 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Control Genomic DNA - Cynomolgus Monkey Male

D1534999-Cy-G01 Biochain 100 ug 196 EUR

Control Genomic DNA - Cynomolgus Monkey Female

D1534999-Cy-G02 Biochain 100 ug 196 EUR

Monkey Cynomolgus Skeletal Muscles Genomic DNA

KG-102 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Brainstem Frozen Sections, Rhesus

UF-215 Zyagen 10 slides 307 EUR

Monkey (Rhesus) Methylated DNA Control

D6534149 Biochain 5 ug Ask for price

Monkey Brainstem Paraffin Sections, Rhesus

UP-215 Zyagen 10 slides 280 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain, from a single donor

D1236035Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain, from a single donor

D1236035Par Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Dementia: Brain: Thalamus, from a single donor

D1236079Dem Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Depression: Brain: Thalamus, from a single donor

D1236079Dep Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Dementia: Brain: Frontal Lobe, from a single donor

D1236051Dem Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Dementia: Brain: Parietal Lobe, from a single donor

D1236066Dem Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Pons, from a single donor

D1236071Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Pons, from a single donor

D1236071Par Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Dementia: Brain: Temporal Lobe, from a single donor

D1236078Dem Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Depression: Brain: Frontal Lobe, from a single donor

D1236051Dep Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Dementia: Brain: Occipital Lobe, from a single donor

D1236062Dem Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Depression: Brain: Parietal Lobe, from a single donor

D1236066Dep Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Depression: Brain: Temporal Lobe, from a single donor

D1236078Dep Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Depression: Brain: Occipital Lobe, from a single donor

D1236062Dep Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain, from a single donor

D1236035Msc Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Thalamus, from a single donor

D1236079Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Thalamus, from a single donor

D1236079Par Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Cerebellum, from a single donor

D1236039Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Cerebellum, from a single donor

D1236039Par Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Brain, from a single donor

D1234035 Biochain 100 ug 329 EUR

Genomic DNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Brain, from a single donor

D1236035Dia Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Frontal Lobe, from a single donor

D1236051Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Frontal Lobe, from a single donor

D1236051Par Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Parietal Lobe, from a single donor

D1236066Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Parietal Lobe, from a single donor

D1236066Par Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Pons, from a single donor

D1236071Msc Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Temporal Lobe, from a single donor

D1236078Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Temporal Lobe, from a single donor

D1236078Par Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Occipital Lobe, from a single donor

D1236062Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Occipital Lobe, from a single donor

D1236062Par Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Corpus Callosum, from a single donor

D1236045Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Corpus Callosum, from a single donor

D1236045Par Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Precentral Gyrus , from a single donor

D1236073Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Precentral Gyrus, from a single donor

D1236073Par Biochain 50 ug 562 EUR

Monkey Cynomolgus Tissue Genomic DNA Panel, set of any 5 Tissues

KG-005 Zyagen 5X0.025mg 975 EUR

Monkey Cynomolgus Tissue Genomic DNA Panel, set of any 10 Tissues

KG-010 Zyagen 10X0.025mg 1266 EUR

Monkey Cynomolgus Tissue Genomic DNA Panel, set of any 15 Tissues

KG-015 Zyagen 15X0.025mg 1557 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Amygdala, from a single donor

D1236036Msc Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Medulla oblongata, from a single donor

D1236057Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Medulla oblongata, from a single donor

D1236057Par Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Pons, from a single donor

D1236071PSP Biochain 50 ug 662 EUR

Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Postcentral Gyrus , from a single donor

D1236072Alz Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Postcentral Gyrus, from a single donor

D1236072Par Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Thalamus, from a single donor

D1236079Msc Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Cerebellum, from a single donor

D1236039Msc Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Cerebellum, from a single donor

D1236039PSP Biochain 50 ug 662 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Frontal Lobe, from a single donor

D1236051Msc Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Occipital Lobe, from a single donor

D1236062Msc Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Parietal Lobe, from a single donor

D1236066Msc Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Temporal Lobe, from a single donor

D1236078Msc Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Brain, occipital lobe, from a single donor

D1234062 Biochain 100 ug 329 EUR

Genomic DNA - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Frontal Lobe, from a single donor

D1236051PSP Biochain 50 ug 662 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Precentral Gyrus, from a single donor

D1236073Msc Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Medulla oblongata, from a single donor

D1236057MSC Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Occipital Lobe, from a single donor

D1236062PSP Biochain 50 ug 662 EUR

Genomic DNA - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Parietal Lobe, from a single donor

D1236066PSP Biochain 50 ug 662 EUR

Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Postcentral Gyrus, from a single donor

D1236072Msc Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Temporal Lobe, from a single donor

D1236078PSP Biochain 50 ug 662 EUR

Genomic DNA - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Medulla oblongata, from a single donor

D1236057PSP Biochain 50 ug 662 EUR

Rhesus Monkey PBMCs

ABC-HP028X AcceGen 1 vial Ask for price

SAA1, monkey (rhesus macaque)

RC326-12 Bio Basic 2ug 125.26 EUR

Monkey Eye cDNA, Rhesus

UD-106 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Skin cDNA, Rhesus

UD-101 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Lung cDNA, Rhesus

UD-601 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Cecum cDNA, Rhesus

UD-310 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Colon cDNA, Rhesus

UD-311 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Liver cDNA, Rhesus

UD-314 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Ovary cDNA, Rhesus

UD-406 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Heart cDNA, Rhesus

UD-801 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Aorta cDNA, Rhesus

UD-807 Zyagen 30 reactions 446 EUR

Monkey Tongue cDNA, Rhesus

UD-105 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Rectum cDNA, Rhesus

UD-312 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Testis cDNA, Rhesus

UD-401 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Spleen cDNA, Rhesus

UD-701 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Thymus cDNA, Rhesus

UD-702 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Tonsil cDNA, Rhesus

UD-707 Zyagen 30 reactions 446 EUR

Monkey Artery cDNA, Rhesus

UD-810 Zyagen 30 reactions 446 EUR

Monkey Kidney cDNA, Rhesus

UD-901 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Purified Rhesus Monkey IgG

E16FNCU006-1000U EnoGene 1 mg 195 EUR

Monkey Stomach cDNA, Rhesus

UD-302 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Adrenal cDNA, Rhesus

UD-501 Zyagen 30 reactions 446 EUR

Monkey Thyroid cDNA, Rhesus

UD-503 Zyagen 30 reactions 446 EUR

Monkey Trachea cDNA, Rhesus

UD-602 Zyagen 30 reactions 446 EUR

Monkey Bladder cDNA, Rhesus

UD-902 Zyagen 30 reactions 446 EUR

Monkey Prostate cDNA, Rhesus

UD-408 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Rhesus Monkey Adipose Lysate           

21-266 ProSci 0.1 mg 468.6 EUR

Monkey Esophagus cDNA, Rhesus

UD-301 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Pituitary cDNA, Rhesus

UD-502 Zyagen 30 reactions 446 EUR

Monkey Diaphragm cDNA, Rhesus

UD-605 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Epididymis cDNA, Rhesus

UD-402 Zyagen 30 reactions 316 EUR

Monkey Rhesus Lung Tissue Lysate

IMNRSLGTL100UG Innovative research each 541 EUR

Monkey Rhesus Skin Tissue Lysate

IMNRSSKNTL100UG Innovative research each 804 EUR

Cat Genomic DNA

GC-130 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Genomic DNA Kit

20-abx098076 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 200 rxns
 • 50 rxns

ELK Genomic DNA

GE-240 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Fig Genomic DNA

PLG-1042 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Oat Genomic DNA

PLG-1096 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Rye Genomic DNA

PLG-1097 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Pea Genomic DNA

PLG-1141 Zyagen 0.1mg 307 EUR

GENOMIC DNA KIT

IB47250 IBI Scientific 2 X 96 PREP KIT 759.68 EUR

GENOMIC DNA KIT

IB47251 IBI Scientific 4 X 96 PREP KIT 1464.04 EUR

GENOMIC DNA KIT

IB47252 IBI Scientific 10 X 96 PREP KIT 3254.61 EUR

Genomic DNA Kit

abx098076-100l Abbexa 100 µl 300 EUR

Genomic DNA Kit

abx098076-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Genomic DNA Kit

abx098076-200l Abbexa 200 µl 550 EUR
 • Otwarta ramka odczytu prekursora filoksyny była identyczna pod względem sekwencji nukleotydowej z poprzednio opisaną, a dopasowanie do sekwencji nukleotydowej pochodzącej z genomowego DNA wskazywało na obecność intronu o wielkości 175 pz zlokalizowanego w niemal identycznej pozycji, jak w dermaseptynach.
 • Wysoce konserwatywna strukturalna organizacja genów peptydów wydzielniczych skóry u P. bicolor może zatem zostać rozszerzona o gen kodujący filoksynę (plx).
 • Dane te dodatkowo wzmacniają nasze twierdzenie, że zastosowanie opisanej metodologii może dostarczyć solidnych danych genomicznych/transkryptomicznych/peptydomicznych bez konieczności uśmiercania próbek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *