• 10 czerwca, 2022

Bezpośrednie wykrywanie koronawirusa kotów za pomocą trzech szybkich testów immunochromatograficznych z antygenem i za pomocą Real-Time PCR w schroniskach dla kotów

Celem tego badania było bezpośrednie wykrycie koronawirusa kotów metodą PCR w czasie rzeczywistym oraz trzema różnymi szybkimi testami immunochromatograficznymi (RIM) wykrywającymi antygeny w próbkach kału kotów ze schronisk. Na podstawie czułości i swoistości obliczonych dla każdego z testów RIM porównano użyteczność testów RIM. Zbadano siedemdziesiąt próbek kału pochodzących od kotów ze schroniska poddanych kwarantannie. Spośród 70 próbek analizowanych metodą PCR w czasie rzeczywistym 44 (62,9%) było pozytywnych.
Znacząco więcej kotów ( p  < 0,05) uzyskało wynik pozytywny niż negatywny. Ani wiek, ani płeć kotów nie odgrywały istotnej roli ( p  > 0,05) w stanie wydalania wirusa. Stwierdzono, że czułość testów RIM jest niska (<35%; testy RIM A i C) do poziomu zadowalającego (>50%, test RIM B). Liczba cząstek wirusa określona na podstawie analizy RT-PCR w czasie rzeczywistym nie korelowała istotnie z wynikami wykrytymi w żadnym z testów RIM ( p  > 0,05). Wyniki tego badania wskazują, że zastosowanie szybkich testów antygenowych RIM w rutynowych badaniach przesiewowych statusu wydalania FCoV u kotów ze schroniska jest ograniczone ze względu na występowanie dużej liczby wyników fałszywie ujemnych.

Wpływ inaktywacji termicznej na wykrycie ciężkiego ostrego zespołu oddechowego – koronawirusa-2 (SARS-CoV-2) z odwrotną transkrypcją   reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (rRT-  PCR ): dowody z badania w Etiopii

Choroba koronawirusa 2019 (COVID-19) ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego i z jej próbką należy obchodzić się bezpiecznie ze względu na obawy dotyczące potencjalnego przenoszenia na pracowników służby zdrowia. Inaktywacja termiczna próbki przed izolacją kwasu nukleinowego może umożliwić bezpieczne procesy testowe. Dlatego ważne jest, aby ocenić wpływ inaktywacji cieplnej na wykrywanie SARS-CoV-2 RT-PCR w warunkach ograniczonych zasobów.
Badanie eksperymentalne przeprowadzono w Ethiopian Public Health Institute (EPHI) od 25 września do 15 października 2020 r. Łącznie pobrano 188 wymazów z jamy ustnej i gardła z przypadków podejrzanych o COVID-19, skierowanych do EPHI w celu wykonania testu SARS COV-2. Jedna partia próbki była inaktywowana w temperaturze 56°C przez 30 min, a druga partia była przechowywana w 4°C przez podobny okres czasu. Ekstrakcję i detekcję RNA przeprowadzono za pomocą protokołów zestawu DAAN Gene . Do amplifikacji i detekcji zastosowano Abbott m2000 RT-PCR. Analizę danych przeprowadzono przy użyciu SPSS w wersji 23.0; Do analizy jakościowej i półilościowej zastosowano test korelacji chi-kwadrat i Pearsona. Za istotną statystycznie uznano wartość p < 0,05.
Spośród wszystkich 188 próbek 119 (63,3%) było pozytywnych, a 69 (36,7%) negatywnych w grupie nieinaktywowanej. Natomiast 115 (61,2%) próbek było pozytywnych, a 73 (38,8) negatywnych w partii próbek inaktywowanych termicznie. Wskaźnik dodatniości między grupami nie wykazywał statystycznie istotnej różnicy (p > 0,05). Średnia różnica wartości progu cyklu (Ct) pomiędzy dwiema grupami genu ORF1a/b i genu N wyniosła 0,042 (95% CI – 0,247-0,331; t = 0,28; p = 0,774) i 0,38 (95% CI 0,097-0,682; t = 2,638; p = 0,010).
Inaktywacja termiczna w 56°C przez 30 min nie wpłynęła na jakościową detekcję rRT-PCR SARS-CoV-2. Jednak odkrycie wykazało, że wystąpił statystycznie istotny wzrost wartości Ct po inaktywacji termicznej w porównaniu z próbkami niepoddanymi obróbce. Dlatego też fałszywie ujemne wyniki dla próbek o wysokiej wartości Ct (Ct > 35) okazały się wyzwaniem dla tego protokołu. Dlatego należy zbadać alternatywne metody inaktywacji i rozważyć dalsze badania.

DirectDetect SARS-CoV-2 Bezpośrednie  badanie  RT – PCR w czasie rzeczywistym z  wykorzystaniem próbek pacjentów

COVID-19 to choroba zakaźna, która spowodowała globalną pandemię dotykającą ludzi na całym świecie. Ponieważ wykrywanie chorób i wprowadzanie szczepionek postępują, nadal istnieje zapotrzebowanie na skuteczne narzędzia diagnostyczne, aby zaspokoić potrzeby w zakresie ciągłych testów. W tym wstępnym badaniu oceniono nowy test diagnostyczny SARS-CoV-2 o nazwie DirectDetect SARS-CoV-2 Bezpośrednia reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (RT-PCR) w oparciu o ograniczoną wielkość próbki 24 próbek oddechowych z 14 SARS-CoV- Pacjenci 2-pozytywni. Test jest korzystniejszy w porównaniu z innymi testami dostępnymi na rynku, ponieważ nie wymaga pożywki transportowej wirusa ani ekstrakcji wirusowego RNA przed amplifikacją i detekcją kwasu nukleinowego.
  • Ta zdolność przekształca wielogodzinny czas przygotowania próbki w procedurę trwającą kilka minut, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania wielu kosztownych odczynników, które mogą być trudne do uzyskania podczas gwałtownego wzrostu liczby testów opartych na kwasach nukleinowych podczas pandemii.
  • Wyniki wskazują na pozytywną zgodność 94,7, 100 i 94,7% między suchymi wymazami z próbkami, próbkami poddanymi działaniu i próbkami niepoddanymi działaniu testowanymi przy użyciu DirectDetect SARS-CoV-2 Direct Real-time RT-PCR w porównaniu z testami stosowanymi w laboratorium klinicznym, odpowiednio.
  • Odkrycia wskazują, że DirectDetect może być używany do wielu różnych typów próbek przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby odczynników i czasu potrzebnego do diagnozy.
  • Chociaż badanie to pokazuje obiecujące wyniki przy użyciu wyników DirectDetect, dalsza walidacja tego testu przy użyciu większego zestawu próbek jest wymagana do oceny rzeczywistej wydajności tego testu.
Real-time-PCR adhesive film
Real-time-PCR adhesive film

Adhesive PCR Film - PK100

AB-0558 Scientific Laboratory Supplies PK100 226.8 EUR

Adhesive film AeraSealTM sterile - PK50

DD760215 Scientific Laboratory Supplies PK50 148.5 EUR

Storage Film Self Adhesive - PK100

E0030127870 Scientific Laboratory Supplies PK100 178.2 EUR

Adhesive film sterile SealPlate 50 um - PK100

DD760201 Scientific Laboratory Supplies PK100 163.35 EUR

Adhesive film pre-cut for microplates - PK100

DD20100 Scientific Laboratory Supplies PK100 72.9 EUR

Adhesive PCR Plate Clear Films for PCR Applications

GP502 GenDepot 100 sheets 306 EUR

Human Cell Adhesion Primer Library

HCAD-I Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human Focal Adhesion Signaling Primer Library

HFCA-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Axygen Polyester ultra clear sealing film for real time PCR - PK100

AXY2152 Scientific Laboratory Supplies PK100 430.65 EUR

Sealing Film For Plates PP/PE With Adhesive - PK50

701370 Scientific Laboratory Supplies PK50 307.8 EUR

Sealing film, qPCR Optical (sticky adhesive film) Bio-Rad Type, 10 bags of 10 seals, 100/pk

P1001-Q MTC Bio 100/pack 121.18 EUR

Human Lung Cancer PCR Primer Library

HLUCPL-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Schwann Cell PCR Primer Library

HSCH-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Adhesive PCR Foil - PK100

AB-0626 Scientific Laboratory Supplies PK100 241.65 EUR

Filmstrips polyester self adhesive for PCR qPCR and storage - PK50

MOL2262 Scientific Laboratory Supplies PK50 124.2 EUR

Adhesive PCR Plate Seals - PK100

PCR0516 Scientific Laboratory Supplies PK100 213.3 EUR

Adhesive PCR Plate Seals 12 - PK100

PCR0518 Scientific Laboratory Supplies PK100 210.6 EUR

HCMV Real Time PCR Kit

GWB-LRB009 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HCMV Real Time PCR Kit

GWB-LRB010 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Mouse Adherin - Tight Junction Primer Library

MATJ-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Adherin - Tight Junction Primer Library

HATJ-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Adhesive PCR Foil Seals Sheets - PK100

PCR0562 Scientific Laboratory Supplies PK100 175.5 EUR

Adhesive PCR Plate Seals With 8 - PK100

PCR0526 Scientific Laboratory Supplies PK100 210.6 EUR

Adhesive PCR Plate Foil Seals for PCR and General Use

GP503 GenDepot 100 sheets 303.6 EUR

CP&MP Real Time PCR Kit

GWB-LRB005 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

CP&MP Real Time PCR Kit

GWB-LRB006 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Sealing film, qPCR Optical (pressure-sensitive adhesive) ABI Type, 10 bags of 10 seals, 100/pk

P1001-QPS MTC Bio 100/pack 165.8 EUR

Set of 16 rolls of adhesive coloured tape Time Tape width 19 mm x 12.7m - EACH

DD140261 Scientific Laboratory Supplies EACH 356.4 EUR

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

PDPS-AR064 Creative Biogene 1 unit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-01 Gentaur Genprice 25 tests/kit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-02 Gentaur Genprice 25 tests/kit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

YJC70115NW-25T Jiangsu Bioperfectus Technologies 25 tests/kit Ask for price

VetAlert Johnes Real Time PCR Kit

TC-9828-100 Tetracore 100 rxns 460 EUR

HBV Quantitative Real Time PCR Kit

GWB-LRB013 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Quantitative Real Time PCR Kit

GWB-LRB014 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Toxoplasma Gondii Real Time PCR Kit

GWB-LRB049 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Toxoplasma Gondii Real Time PCR Kit

GWB-LRB050 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

FMD 2.1 Dry Real‐Time RT‐PCR

TC-9117-064 Tetracore each 800 EUR

AzuraQuant cDNA Synthesis Kit - 100 Reactions

AZ-1996 Real Time Primers 100 Reactions 446.4 EUR

AzuraQuant cDNA Synthesis Kit - 25 Reactions

AZ-1995 Real Time Primers 25 Reactions 183.6 EUR

Chlamydia Pheumoniae (CP) Real Time PCR Kit

GWB-LRB003 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Chlamydia Pheumoniae (CP) Real Time PCR Kit

GWB-LRB004 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

ASF 3.0 Dry Real‐Time PCR with IC

TC-9113-064 Tetracore each 800 EUR

Foilstrips Aluminum self adhesive for PCR and storage - PK50

MOL2260 Scientific Laboratory Supplies PK50 93.15 EUR

BP/MP/CP Multiplex Real Time PCR Kit

GWB-LRB007 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

BP/MP/CP Multiplex Real Time PCR Kit

GWB-LRB008 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Ultra Clear Adhesive PCR Plate Seals, Optically Clear Sheets

GP506 GenDepot 50 sheets 273.6 EUR

0.2ML CLEAR STRIP CAPS FOR REAL TIME PCR

PCR-2CP-RT-C CORNING 125/pk 267.6 EUR

ASF 3.0 Dry Real‐Time PCR Dilution Buffer

TC-9114-064 Tetracore each 90 EUR

HBV Quantitative & YMDD Mutation Real Time PCR Kit

GWB-LRB015 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Quantitative & YMDD Mutation Real Time PCR Kit

GWB-LRB016 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Quantitative & YMDD Mutation Real Time PCR Kit

GWB-LRB017 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Quantitative & YMDD Mutation Real Time PCR Kit

GWB-LRB018 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Genetype B,C&D Real Time PCR Kit

GWB-LRB023 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Genetype B,C&D Real Time PCR Kit

GWB-LRB024 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Adefovir-resistant Mutants Real Time PCR Kit

GWB-LRB019 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Adefovir-resistant Mutants Real Time PCR Kit

GWB-LRB020 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

genesig Real time PCR universal meat detection kit

Z-Path-SS-uni-meat Novacyt Group 100 tests 602 EUR

HAV Real Time RT-PCR Kit

GWB-LRB011 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HAV Real Time RT-PCR Kit

GWB-LRB012 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HCV Real Time RT-PCR Kit

GWB-LRB025 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HCV Real Time RT-PCR Kit

GWB-LRB026 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HDV Real Time RT-PCR Kit

GWB-LRB029 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HDV Real Time RT-PCR Kit

GWB-LRB030 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HGV Real Time RT-PCR Kit

GWB-LRB039 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HGV Real Time RT-PCR Kit

GWB-LRB040 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Azura PureView 1 Kb DNA Ladder - 100 Lanes

AZ-1101 Real Time Primers 100 Lanes 140.4 EUR

Azura PureView 1 Kb DNA Ladder - 500 Lanes

AZ-1105 Real Time Primers 500 Lanes 277.2 EUR

Azura PureView 1 Kb DNA Ladder - 1000 Lanes

AZ-1105-2 Real Time Primers 1000 Lanes 326.4 EUR

Azura PureView 250bp DNA Ladder - 100 Lanes

AZ-1121 Real Time Primers 100 Lanes 140.4 EUR

Azura PureView 250bp DNA Ladder - 500 Lanes

AZ-1125 Real Time Primers 500 Lanes 277.2 EUR

Azura PureView 250bp DNA Ladder - 1000 Lanes

AZ-1125-2 Real Time Primers 1000 Lanes 326.4 EUR

Azura PureView 100bp DNA Ladder - 100 Lanes

AZ-1131 Real Time Primers 100 Lanes 140.4 EUR

Azura PureView 100bp DNA Ladder - 500 Lanes

AZ-1135 Real Time Primers 500 Lanes 277.2 EUR

Azura PureView 100bp DNA Ladder - 1000 Lanes

AZ-1135-2 Real Time Primers 1000 Lanes 326.4 EUR

Azura PureView 50bp DNA Ladder - 100 Lanes

AZ-1151 Real Time Primers 100 Lanes 140.4 EUR

Azura PureView 50bp DNA Ladder - 500 Lanes

AZ-1155 Real Time Primers 500 Lanes 277.2 EUR

Azura PureView 50bp DNA Ladder - 1000 Lanes

AZ-1155-2 Real Time Primers 1000 Lanes 326.4 EUR

AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Lo Rox - 200 Rxn

AZ-2301 Real Time Primers 200 Rxn 214.8 EUR

AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Lo Rox - 500 Rxn

AZ-2305 Real Time Primers 500 Rxn 384 EUR

AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Lo Rox - 2000 Rxn

AZ-2320 Real Time Primers 2000 Rxn 1195.2 EUR

AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Lo Rox - 5000 Rxn

AZ-2325 Real Time Primers 5000 Rxn 2817.6 EUR

AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Hi Rox - 200 Rxn

AZ-2401 Real Time Primers 200 Rxn 214.8 EUR

AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Hi Rox - 500 Rxn

AZ-2405 Real Time Primers 500 Rxn 384 EUR

AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Hi Rox - 2000 Rxn

AZ-2420 Real Time Primers 2000 Rxn 1195.2 EUR

AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Hi Rox - 5000 Rxn

AZ-2421 Real Time Primers 5000 Rxn 2817.6 EUR

Mouse Angiogenesis Primer Library

MAPL-I Real Time Primers 1 set 540 EUR

Mouse Autophagy Primer Library

MATPL-I Real Time Primers 1 set 540 EUR

Mouse Bdnf Signaling Primer Library

MBDNF-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse BMP Signaling Primer Library

MBMP-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse Adipogenesis Primer Library

MADG-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse PI3K-AKT Signaling Primer Library

MAKT-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human DNA Repair Primer Library I

HDRL-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human DNA Repair Primer Library II

HDRL-II Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Drug Transporter I Primer Library

HDTP-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Drug Detoxication I

HDTX-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Drug Detoxication II

HDTX-II Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human EGFR Signaling Primer Library

HEGFR-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Epithelial Mesenchymal Transition Primer Library

HEMT-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Endothelial Cell Primer Library

HEND-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human ERBB Signaling Primer Library

HERBB-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Estrogen Signaling Primer Library

HESR-I Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human Actin Cytoskeleton Signaling Primer Library

HACS-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Adipogenesis Primer Library

HADG-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Adaptive & Innate Immune Response Primer Library

HAIIR-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human PI3K-AKT Signaling Primer Library

HAKT-I Real Time Primers 1 set 540 EUR

Human Amino Acid Metabolism Primer Library

HAMM-I Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human Androgen Signaling Primer Library

HAND-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Angiogenesis Primer Library

HAPL-I Real Time Primers 1 set 540 EUR

Human Antigen Processing and Presentation Primer Library

HAPP-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Atherosclerosis Primer Library

HATH-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Autophagy Primer Library

HATPL-I Real Time Primers 1 set 540 EUR

Human Alzheimer's Disease Primer Library

HAZD-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human B-Cell Receptor Signaling Primer Library

HBCR-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human BDNF Signaling Primer Library

HBDNF-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Bladder Cancer Primer Library

HBLCP-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human BMP Signaling Primer Library

HBMP-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Brain Cancer Primer Library

HBRC-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Breast Cancer Signaling Primer Library

HBRCA-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Cytokine Primer Library I

HCA-I Real Time Primers 1 set 540 EUR

Human Cytokine Primer Library II

HCA-II Real Time Primers 1 set 540 EUR

Human cAMP Signaling Primer Library

HCAMP-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Cancer Pathway Primer Library

HCAN-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Calcium Regulation Pathway

HCAR-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Cell Cycle Primer Library

HCC-I Real Time Primers 1 set 540 EUR

Human Colon Cancer Primer Library I

HCCP-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Colon Cancer Primer Library II

HCCP-II Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Cytokine and Chemokine Receptor Primer Library

HCCR-I Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human Cancer Driver Gene I Primer Library

HCDG-I Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human Cancer Driver Gene II Primer Library

HCDG-II Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human Chromatin Regulation Primer Library

HCHR-I Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human Oncogene circRNA Library

HCirc-Onc-I Real Time Primers 1 set 1125.6 EUR

Human CREB Signaling Primer Library

HCREB-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse Notch Signaling Primer Library

MNOT-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse Neurotransmitter Signaling Primer Library

MNTS-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse Oncogene Primer Library

MONC-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse Oxidative Stress Primer Library

MOSL-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse Apoptosis Primer Library

MPA-I Real Time Primers 1 set 540 EUR

Mouse NFKappaB Primer Library

MNFKB-I Real Time Primers 1 set 540 EUR

Mouse Jak/Stat Signaling Primer Library

MJAK-I Real Time Primers 1 set 774 EUR

Mouse MAP Kinase Signaling Primer Library

MMAP-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse Myeloid Derived Suppressor Cell Primer Library

MMDSC-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse Integrin Signaling Primer Library

MINT-I Real Time Primers 1 set 891.6 EUR

Rat Gdnf Signaling Primer Library

RGDNF-I Real Time Primers 1 set 774 EUR

Rat Glucose Metabolism Primer Library

RGLM-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Rat Integrin Signaling Primer Library

RINT-I Real Time Primers 1 set 1008 EUR

Rat Ubiquitin Metabolism Primer Library

RUBM-I Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human VEGF Signaling Primer Library

HVEGF-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human WNT Signaling Primer Library

HWNT-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *