• 10 czerwca, 2022

Bezpośrednie wykrywanie koronawirusa kotów za pomocą trzech szybkich testów immunochromatograficznych z antygenem i za pomocą Real-Time PCR w schroniskach dla kotów

Celem tego badania było bezpośrednie wykrycie koronawirusa kotów metodą PCR w czasie rzeczywistym oraz trzema różnymi szybkimi testami immunochromatograficznymi (RIM) wykrywającymi antygeny w próbkach kału kotów ze schronisk. Na podstawie czułości i swoistości obliczonych dla każdego z testów RIM porównano użyteczność testów RIM. Zbadano siedemdziesiąt próbek kału pochodzących od kotów ze schroniska poddanych kwarantannie. Spośród 70 próbek analizowanych metodą PCR w czasie rzeczywistym 44 (62,9%) było pozytywnych.
Znacząco więcej kotów ( p  < 0,05) uzyskało wynik pozytywny niż negatywny. Ani wiek, ani płeć kotów nie odgrywały istotnej roli ( p  > 0,05) w stanie wydalania wirusa. Stwierdzono, że czułość testów RIM jest niska (<35%; testy RIM A i C) do poziomu zadowalającego (>50%, test RIM B). Liczba cząstek wirusa określona na podstawie analizy RT-PCR w czasie rzeczywistym nie korelowała istotnie z wynikami wykrytymi w żadnym z testów RIM ( p  > 0,05). Wyniki tego badania wskazują, że zastosowanie szybkich testów antygenowych RIM w rutynowych badaniach przesiewowych statusu wydalania FCoV u kotów ze schroniska jest ograniczone ze względu na występowanie dużej liczby wyników fałszywie ujemnych.

Wpływ inaktywacji termicznej na wykrycie ciężkiego ostrego zespołu oddechowego – koronawirusa-2 (SARS-CoV-2) z odwrotną transkrypcją   reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (rRT-  PCR ): dowody z badania w Etiopii

Choroba koronawirusa 2019 (COVID-19) ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego i z jej próbką należy obchodzić się bezpiecznie ze względu na obawy dotyczące potencjalnego przenoszenia na pracowników służby zdrowia. Inaktywacja termiczna próbki przed izolacją kwasu nukleinowego może umożliwić bezpieczne procesy testowe. Dlatego ważne jest, aby ocenić wpływ inaktywacji cieplnej na wykrywanie SARS-CoV-2 RT-PCR w warunkach ograniczonych zasobów.
Badanie eksperymentalne przeprowadzono w Ethiopian Public Health Institute (EPHI) od 25 września do 15 października 2020 r. Łącznie pobrano 188 wymazów z jamy ustnej i gardła z przypadków podejrzanych o COVID-19, skierowanych do EPHI w celu wykonania testu SARS COV-2. Jedna partia próbki była inaktywowana w temperaturze 56°C przez 30 min, a druga partia była przechowywana w 4°C przez podobny okres czasu. Ekstrakcję i detekcję RNA przeprowadzono za pomocą protokołów zestawu DAAN Gene . Do amplifikacji i detekcji zastosowano Abbott m2000 RT-PCR. Analizę danych przeprowadzono przy użyciu SPSS w wersji 23.0; Do analizy jakościowej i półilościowej zastosowano test korelacji chi-kwadrat i Pearsona. Za istotną statystycznie uznano wartość p < 0,05.
Spośród wszystkich 188 próbek 119 (63,3%) było pozytywnych, a 69 (36,7%) negatywnych w grupie nieinaktywowanej. Natomiast 115 (61,2%) próbek było pozytywnych, a 73 (38,8) negatywnych w partii próbek inaktywowanych termicznie. Wskaźnik dodatniości między grupami nie wykazywał statystycznie istotnej różnicy (p > 0,05). Średnia różnica wartości progu cyklu (Ct) pomiędzy dwiema grupami genu ORF1a/b i genu N wyniosła 0,042 (95% CI – 0,247-0,331; t = 0,28; p = 0,774) i 0,38 (95% CI 0,097-0,682; t = 2,638; p = 0,010).
Inaktywacja termiczna w 56°C przez 30 min nie wpłynęła na jakościową detekcję rRT-PCR SARS-CoV-2. Jednak odkrycie wykazało, że wystąpił statystycznie istotny wzrost wartości Ct po inaktywacji termicznej w porównaniu z próbkami niepoddanymi obróbce. Dlatego też fałszywie ujemne wyniki dla próbek o wysokiej wartości Ct (Ct > 35) okazały się wyzwaniem dla tego protokołu. Dlatego należy zbadać alternatywne metody inaktywacji i rozważyć dalsze badania.

DirectDetect SARS-CoV-2 Bezpośrednie  badanie  RT – PCR w czasie rzeczywistym z  wykorzystaniem próbek pacjentów

COVID-19 to choroba zakaźna, która spowodowała globalną pandemię dotykającą ludzi na całym świecie. Ponieważ wykrywanie chorób i wprowadzanie szczepionek postępują, nadal istnieje zapotrzebowanie na skuteczne narzędzia diagnostyczne, aby zaspokoić potrzeby w zakresie ciągłych testów. W tym wstępnym badaniu oceniono nowy test diagnostyczny SARS-CoV-2 o nazwie DirectDetect SARS-CoV-2 Bezpośrednia reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (RT-PCR) w oparciu o ograniczoną wielkość próbki 24 próbek oddechowych z 14 SARS-CoV- Pacjenci 2-pozytywni. Test jest korzystniejszy w porównaniu z innymi testami dostępnymi na rynku, ponieważ nie wymaga pożywki transportowej wirusa ani ekstrakcji wirusowego RNA przed amplifikacją i detekcją kwasu nukleinowego.
 • Ta zdolność przekształca wielogodzinny czas przygotowania próbki w procedurę trwającą kilka minut, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania wielu kosztownych odczynników, które mogą być trudne do uzyskania podczas gwałtownego wzrostu liczby testów opartych na kwasach nukleinowych podczas pandemii.
 • Wyniki wskazują na pozytywną zgodność 94,7, 100 i 94,7% między suchymi wymazami z próbkami, próbkami poddanymi działaniu i próbkami niepoddanymi działaniu testowanymi przy użyciu DirectDetect SARS-CoV-2 Direct Real-time RT-PCR w porównaniu z testami stosowanymi w laboratorium klinicznym, odpowiednio.
 • Odkrycia wskazują, że DirectDetect może być używany do wielu różnych typów próbek przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby odczynników i czasu potrzebnego do diagnozy.
 • Chociaż badanie to pokazuje obiecujące wyniki przy użyciu wyników DirectDetect, dalsza walidacja tego testu przy użyciu większego zestawu próbek jest wymagana do oceny rzeczywistej wydajności tego testu.
Real-time-PCR adhesive film
Real-time-PCR adhesive film

Adhesive PCR Film

AB-0558 Scientific Laboratory Supplies PK100 173.28 EUR

Axygen Polyester ultra clear sealing film for real time PCR

AXY2152 Scientific Laboratory Supplies PK100 336.3 EUR

0.2ML CLEAR STRIP CAPS FOR REAL TIME PCR

PCR-2CP-RT-C CORNING 125/pk 267.6 EUR

MDV Real-Time PCR Kit

PD65-06 Bionote 96t 1864.32 EUR

ALV Real-Time PCR Kit

PD65-15 Bionote 96t 2069.28 EUR

lyophilised real-time PCR Master Mix for dual labeled probes

M-PCR-156L MiTeGen 960 reactions x 20 µl 900.68 EUR

lyophilised real-time PCR Master Mix for dual labeled probes

M-PCR-156S MiTeGen 192 reactions x 20 µl 225.3 EUR

Adhesive film AeraSealTM sterile

DD760215 Scientific Laboratory Supplies PK50 108.3 EUR

Storage Film Self Adhesive

E0030127870 Scientific Laboratory Supplies PK100 140.22 EUR

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

PDPS-AR064 Creative Biogene 1 unit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

YJC70115NW-25T Jiangsu Bioperfectus Technologies 25 tests/kit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-01 Gentaur Genprice 25 tests/kit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-02 Gentaur Genprice 25 tests/kit Ask for price

TurboQ Real-time PCR Machine with Laptop

MOL2700 Scientific Laboratory Supplies EACH 30805.08 EUR

lyophilised real-time PCR Master Mix with SYBR® Green fluorescent DNA stain

M-PCR-173L MiTeGen 960 reactions x 20 µl 789.36 EUR

lyophilised real-time PCR Master Mix with SYBR® Green fluorescent DNA stain

M-PCR-173S MiTeGen 192 reactions x 20 µl 197.34 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 2 mL

61010 Lumiprobe 2 mL 435.6 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 1.5 mL

51010 Lumiprobe 1.5 mL 397.2 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 1 mL

41010 Lumiprobe 1 mL 298.8 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 50 mL

91010 Lumiprobe 50 mL 3802.8 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 10 mL

81010 Lumiprobe 10 mL 1042.8 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 5 mL

71010 Lumiprobe 5 mL 750 EUR

Adhesive film pre-cut for microplates

DD20100 Scientific Laboratory Supplies PK100 55.4 EUR

Adhesive film sterile SealPlate 50 um

DD760201 Scientific Laboratory Supplies PK100 119.7 EUR

Adhesive PCR Foil

AB-0626 Scientific Laboratory Supplies PK100 190.38 EUR

hsa-mir-521 Real-time RT-PCR Detection Kit

20-abx097600 Abbexa
 • 661.20 EUR
 • 944.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

ReadiView® Blue Real-Time PCR Visualization Dye *200X*

17300 AAT Bioquest 500 Tests 97 EUR

Sealing film, PCR 96 Well Plate Sealing Membrane, 100/pk

P1001-PCR MTC Bio 100/pack 115.08 EUR

qPCR MultiplexMasterMaster mix for multiplex real-time PCR** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-321L MiTeGen 10 x 1,25 ml 1438.81 EUR

qPCR MultiplexMasterMaster mix for multiplex real-time PCR** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-321S MiTeGen 2 x 1,25 ml 359.77 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Salmonella enterica (invA)

31033 Biotium 1kit 513.6 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Mycobacterium tuberculosis (groEL2)

31034 Biotium 1kit 478.8 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Staphylococcus aureus (nuc)

31035 Biotium 1kit 478.8 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Staphylococcus aureus (mecA)

31036 Biotium 1kit 478.8 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli (uidA)

31050 Biotium 1kit 513.6 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Listeria monocytogenes (hly)

31051 Biotium 1kit 478.8 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Legionella pneumophila (mip)

31053 Biotium 1kit 513.6 EUR

Adhesive PCR Plate Seals

PCR0516 Scientific Laboratory Supplies PK100 129.96 EUR

qPCR MultiplexMaster lowROXMaster mix for multiplex real-time PCR** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-322L MiTeGen 10 x 1,25 ml 1438.81 EUR

qPCR MultiplexMaster lowROXMaster mix for multiplex real-time PCR** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-322S MiTeGen 2 x 1,25 ml 359.77 EUR

qPCR MultiplexMaster highROXMaster mix for multiplex real-time PCR** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-323L MiTeGen 10 x 1,25 ml 1438.81 EUR

qPCR MultiplexMaster highROXMaster mix for multiplex real-time PCR** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-323S MiTeGen 2 x 1,25 ml 359.77 EUR

Sealing film, qPCR Optical (sticky adhesive film) Bio-Rad Type, 100/pk

P1001-Q MTC Bio 100/pack 147.48 EUR

Sealing Film For Plates PP/PE With Adhesive

701370 Scientific Laboratory Supplies PK50 230.85 EUR

Human Schwann Cell PCR Primer Library

HSCH-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Lung Cancer PCR Primer Library

HLUCPL-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Salmonella enterica (invA) PMAxx

31033-X Biotium 1kit 513.6 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli (uidA) PMAxx

31050-X Biotium 1kit 513.6 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Listeria monocytogenes (hly) PMAxx

31051-X Biotium 1kit 513.6 EUR

qPCR plate-foil universal (for Real-time PCR, Light Cycler 480)

A26979 GeneOn 1x100 pcs 223.2 EUR

Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Real Time RT-PCR Kit

RR-0478-02 Liferiver 25 tests/kit 1189.2 EUR

Eco 48 Real Time PCR system including software and loading dock

MOL6348 Scientific Laboratory Supplies EACH 19520.22 EUR

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman

FYT105-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Adhesive PCR Plate Seals 12

PCR0518 Scientific Laboratory Supplies PK100 131.1 EUR

Adhesive PCR Foil Seals Sheets

PCR0562 Scientific Laboratory Supplies PK100 101.46 EUR

SYBR® Green Fluorescent DNA StainDNA intercalation dye for real-time PCR analysis** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-378 MiTeGen 500 µl 63.63 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli O157:H7 (Z3276)

31037 Biotium 1kit 513.6 EUR

hsa-mir-521 Real-Time RT-PCR Detection and U6 Calibration Kit

20-abx097601 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 1245.60 EUR
 • 627.60 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Human Real-time PCR DNA Quantitation after QPCR DNA Damage Analysis Kit

DD2H Detroit R&D 1 Kit 516 EUR

Mouse Real-time PCR DNA Quantitation after QPCR DNA Damage Analysis Kit

DD2M Detroit R&D 1 Kit 516 EUR

Rat Real-time PCR DNA Quantitation after QPCR DNA Damage Analysis Kit

DD2R Detroit R&D 1 Kit 516 EUR

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR & REAL TIME STRIP CAPS

PCR-0108-LP-RT-C CORNING 125/pk 850.8 EUR

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. WHITE & REAL TIME STRIP CAPS

PCR-0108-LP-RT-W CORNING 125/pk 924 EUR

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBR Green

FYT103-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBR Green

FYT103-400P Yeastern Biotech 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBRGreen , ROX

FYT104-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBRGreen , ROX

FYT104-400P Yeastern Biotech 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman, ROX

FYT105-400P Yeastern Biotech 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman, ROX

FYT106-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Adhesive PCR Plate Clear Films for PCR Applications

GP502 GenDepot 100 sheets 306 EUR

Green Dye One Step qRT-PCR Master Mix For Quantitative Real Time PCR With ROX Dye

MB1004-100Reactions BosterBio 100 Reactions 392.4 EUR

Adhesive PCR Plate Seals With 8

PCR0526 Scientific Laboratory Supplies PK100 131.1 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli O157:H7 (Z3276) PMAxx

31037-X Biotium 1kit 513.6 EUR

qPCR ProbesMasterMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2 x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-360L MiTeGen 10 x 1,25 ml 720.29 EUR

qPCR ProbesMasterMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2 x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-360S MiTeGen 2 x 1,25 ml 180.14 EUR

qPCR ProbesMaster highROXMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-362L MiTeGen 10 x 1,25 ml 720.29 EUR

qPCR ProbesMaster highROXMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-362S MiTeGen 2 x 1,25 ml 180.14 EUR

SEALING FILM AXYSEAL, POLYESTER, 80 µM, NONSTERILE, BULK

PCR-SP CORNING 100/pk 186 EUR

Sealing film, qPCR Optical (pressure-sensitive adhesive) ABI Type, 100/pk

P1001-QPS MTC Bio 100/pack 192.84 EUR

384 WELL PCR MICROPLATE FOR ROCHE 480 LIGHT CYCLER, WHITE (INCLUDES SEALING FILM)

PCR-384-LC480-W CORNING 10/pk 482.4 EUR

96 WELL PCR MICROPLATE FOR ROCHE 480 LIGHT CYCLER, WHITE W/SEALING FILM

PCR-96-LC480-W CORNING 10/pk 351.6 EUR

0.1ml 8-tube Real-Time PCR strip, flat cap, white, sterile, 125 pcs/pk

210108R-13pk ACTGene 201.6 EUR

0.1ml 12-tube Real-Time PCR strip, flat cap, white, sterile, 80 pcs/pk

210112R-13pk ACTGene 204 EUR

0.2ml 8-tube Real-Time PCR strip, flat cap, white, sterile, 125 pcs/pk

210208R-13pk ACTGene 201.6 EUR

0.2ml 12-tube Real-Time PCR strip, flat cap, white, sterile, 80 pcs/pk

210212R-13pk ACTGene 204 EUR

qPCR ProbesMaster lowROXMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2 x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-361L MiTeGen 10 x 1,25 ml 720.29 EUR

qPCR ProbesMaster lowROXMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2 x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-361S MiTeGen 2 x 1,25 ml 180.14 EUR

qPCR ProbesMaster UNGMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2 x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-363L MiTeGen 10 x 1,25 ml 864.5 EUR

qPCR ProbesMaster UNGMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2 x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-363S MiTeGen 2 x 1,25 ml 216.19 EUR

SEALING FILM CYCLERSEAL, POLYPROPYLENE, 60 µM, CLEAR, NONSTERILE, BULK

PCR-TS CORNING 100/pk 230.4 EUR

qPCR ProbesMaster UNG lowROXMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2 x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-364L MiTeGen 10 x 1,25 ml 864.5 EUR

qPCR ProbesMaster UNG lowROXMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2 x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-364S MiTeGen 2 x 1,25 ml 216.19 EUR

qPCR ProbesMaster UNG highROXMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2 x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-365L MiTeGen 10 x 1,25 ml 864.5 EUR

qPCR ProbesMaster UNG highROXMaster mix for quantitative real-time PCR using labeled DNA probes, 2 x conc. master mix** shipped ice packs - must be shipped via overnight service

M-PCR-365S MiTeGen 2 x 1,25 ml 216.19 EUR

Adhesive PCR Plate Foil Seals for PCR and General Use

GP503 GenDepot 100 sheets 303.6 EUR

QuickSeal PCR Microplate film 135mm x 80mm

MIC9200 Scientific Laboratory Supplies PK100 119.7 EUR

SEALING FILM, ALUMINUM, 50 µM, NONSTERILE, BULK

PCR-AS-600 CORNING 100/pk 375.6 EUR

384 WELL PCR MICROPLATE FOR ROCHE 480 LIGHT CYCLER, WHITE (NO SEALING FILM)

PCR-384-LC480-W-NF CORNING 10/pk 288 EUR

96 WELL PCR MICROPLATE FOR ROCHE 480 LIGHT CYCLER, CLEAR (NO SEALING FILM)

PCR-96-LC480-C-NF CORNING 10/pk 238.8 EUR

96 WELL PCR MICROPLATE FOR ROCHE 480 LIGHT CYCLER, WHITE (NO SEALING FILM)

PCR-96-LC480-W-NF CORNING 10/pk 238.8 EUR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *