• 10 czerwca, 2022

Bezpośrednie wykrywanie koronawirusa kotów za pomocą trzech szybkich testów immunochromatograficznych z antygenem i za pomocą Real-Time PCR w schroniskach dla kotów

Celem tego badania było bezpośrednie wykrycie koronawirusa kotów metodą PCR w czasie rzeczywistym oraz trzema różnymi szybkimi testami immunochromatograficznymi (RIM) wykrywającymi antygeny w próbkach kału kotów ze schronisk. Na podstawie czułości i swoistości obliczonych dla każdego z testów RIM porównano użyteczność testów RIM. Zbadano siedemdziesiąt próbek kału pochodzących od kotów ze schroniska poddanych kwarantannie. Spośród 70 próbek analizowanych metodą PCR w czasie rzeczywistym 44 (62,9%) było pozytywnych.
Znacząco więcej kotów ( p  < 0,05) uzyskało wynik pozytywny niż negatywny. Ani wiek, ani płeć kotów nie odgrywały istotnej roli ( p  > 0,05) w stanie wydalania wirusa. Stwierdzono, że czułość testów RIM jest niska (<35%; testy RIM A i C) do poziomu zadowalającego (>50%, test RIM B). Liczba cząstek wirusa określona na podstawie analizy RT-PCR w czasie rzeczywistym nie korelowała istotnie z wynikami wykrytymi w żadnym z testów RIM ( p  > 0,05). Wyniki tego badania wskazują, że zastosowanie szybkich testów antygenowych RIM w rutynowych badaniach przesiewowych statusu wydalania FCoV u kotów ze schroniska jest ograniczone ze względu na występowanie dużej liczby wyników fałszywie ujemnych.

Wpływ inaktywacji termicznej na wykrycie ciężkiego ostrego zespołu oddechowego – koronawirusa-2 (SARS-CoV-2) z odwrotną transkrypcją   reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (rRT-  PCR ): dowody z badania w Etiopii

Choroba koronawirusa 2019 (COVID-19) ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego i z jej próbką należy obchodzić się bezpiecznie ze względu na obawy dotyczące potencjalnego przenoszenia na pracowników służby zdrowia. Inaktywacja termiczna próbki przed izolacją kwasu nukleinowego może umożliwić bezpieczne procesy testowe. Dlatego ważne jest, aby ocenić wpływ inaktywacji cieplnej na wykrywanie SARS-CoV-2 RT-PCR w warunkach ograniczonych zasobów.
Badanie eksperymentalne przeprowadzono w Ethiopian Public Health Institute (EPHI) od 25 września do 15 października 2020 r. Łącznie pobrano 188 wymazów z jamy ustnej i gardła z przypadków podejrzanych o COVID-19, skierowanych do EPHI w celu wykonania testu SARS COV-2. Jedna partia próbki była inaktywowana w temperaturze 56°C przez 30 min, a druga partia była przechowywana w 4°C przez podobny okres czasu. Ekstrakcję i detekcję RNA przeprowadzono za pomocą protokołów zestawu DAAN Gene . Do amplifikacji i detekcji zastosowano Abbott m2000 RT-PCR. Analizę danych przeprowadzono przy użyciu SPSS w wersji 23.0; Do analizy jakościowej i półilościowej zastosowano test korelacji chi-kwadrat i Pearsona. Za istotną statystycznie uznano wartość p < 0,05.
Spośród wszystkich 188 próbek 119 (63,3%) było pozytywnych, a 69 (36,7%) negatywnych w grupie nieinaktywowanej. Natomiast 115 (61,2%) próbek było pozytywnych, a 73 (38,8) negatywnych w partii próbek inaktywowanych termicznie. Wskaźnik dodatniości między grupami nie wykazywał statystycznie istotnej różnicy (p > 0,05). Średnia różnica wartości progu cyklu (Ct) pomiędzy dwiema grupami genu ORF1a/b i genu N wyniosła 0,042 (95% CI – 0,247-0,331; t = 0,28; p = 0,774) i 0,38 (95% CI 0,097-0,682; t = 2,638; p = 0,010).
Inaktywacja termiczna w 56°C przez 30 min nie wpłynęła na jakościową detekcję rRT-PCR SARS-CoV-2. Jednak odkrycie wykazało, że wystąpił statystycznie istotny wzrost wartości Ct po inaktywacji termicznej w porównaniu z próbkami niepoddanymi obróbce. Dlatego też fałszywie ujemne wyniki dla próbek o wysokiej wartości Ct (Ct > 35) okazały się wyzwaniem dla tego protokołu. Dlatego należy zbadać alternatywne metody inaktywacji i rozważyć dalsze badania.

DirectDetect SARS-CoV-2 Bezpośrednie  badanie  RT – PCR w czasie rzeczywistym z  wykorzystaniem próbek pacjentów

COVID-19 to choroba zakaźna, która spowodowała globalną pandemię dotykającą ludzi na całym świecie. Ponieważ wykrywanie chorób i wprowadzanie szczepionek postępują, nadal istnieje zapotrzebowanie na skuteczne narzędzia diagnostyczne, aby zaspokoić potrzeby w zakresie ciągłych testów. W tym wstępnym badaniu oceniono nowy test diagnostyczny SARS-CoV-2 o nazwie DirectDetect SARS-CoV-2 Bezpośrednia reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (RT-PCR) w oparciu o ograniczoną wielkość próbki 24 próbek oddechowych z 14 SARS-CoV- Pacjenci 2-pozytywni. Test jest korzystniejszy w porównaniu z innymi testami dostępnymi na rynku, ponieważ nie wymaga pożywki transportowej wirusa ani ekstrakcji wirusowego RNA przed amplifikacją i detekcją kwasu nukleinowego.
  • Ta zdolność przekształca wielogodzinny czas przygotowania próbki w procedurę trwającą kilka minut, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania wielu kosztownych odczynników, które mogą być trudne do uzyskania podczas gwałtownego wzrostu liczby testów opartych na kwasach nukleinowych podczas pandemii.
  • Wyniki wskazują na pozytywną zgodność 94,7, 100 i 94,7% między suchymi wymazami z próbkami, próbkami poddanymi działaniu i próbkami niepoddanymi działaniu testowanymi przy użyciu DirectDetect SARS-CoV-2 Direct Real-time RT-PCR w porównaniu z testami stosowanymi w laboratorium klinicznym, odpowiednio.
  • Odkrycia wskazują, że DirectDetect może być używany do wielu różnych typów próbek przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby odczynników i czasu potrzebnego do diagnozy.
  • Chociaż badanie to pokazuje obiecujące wyniki przy użyciu wyników DirectDetect, dalsza walidacja tego testu przy użyciu większego zestawu próbek jest wymagana do oceny rzeczywistej wydajności tego testu.
Real-time-PCR adhesive film
Real-time-PCR adhesive film

Adhesive PCR Film

AB-0558 Scientific Laboratory Supplies PK100 201.6 EUR

Adhesive film AeraSealTM sterile

DD760215 Scientific Laboratory Supplies PK50 132 EUR

Storage Film Self Adhesive

E0030127870 Scientific Laboratory Supplies PK100 158.4 EUR

Adhesive film sterile SealPlate 50 um

DD760201 Scientific Laboratory Supplies PK100 145.2 EUR

Adhesive film pre-cut for microplates

DD20100 Scientific Laboratory Supplies PK100 64.8 EUR

Axygen Polyester ultra clear sealing film for real time PCR

AXY2152 Scientific Laboratory Supplies PK100 382.8 EUR

Sealing film, qPCR Optical (sticky adhesive film) Bio-Rad Type, 100/pk

P1001-Q MTC Bio 100/pack 147.48 EUR

Adhesive PCR Plate Clear Films for PCR Applications

GP502 GenDepot 100 sheets 306 EUR

Sealing Film For Plates PP/PE With Adhesive

701370 Scientific Laboratory Supplies PK50 273.6 EUR

Adhesive PCR Foil

AB-0626 Scientific Laboratory Supplies PK100 214.8 EUR

Adhesive PCR Plate Seals

PCR0516 Scientific Laboratory Supplies PK100 189.6 EUR

Filmstrips polyester self adhesive for PCR qPCR and storage

MOL2262 Scientific Laboratory Supplies PK50 110.4 EUR

Adhesive PCR Plate Seals 12

PCR0518 Scientific Laboratory Supplies PK100 187.2 EUR

Human Cell Adhesion Primer Library

HCAD-I Real Time Primers 1 set 774 EUR

Adhesive PCR Foil Seals Sheets

PCR0562 Scientific Laboratory Supplies PK100 156 EUR

Sealing film, qPCR Optical (pressure-sensitive adhesive) ABI Type, 100/pk

P1001-QPS MTC Bio 100/pack 192.84 EUR

Human Focal Adhesion Signaling Primer Library

HFCA-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Adhesive PCR Plate Seals With 8

PCR0526 Scientific Laboratory Supplies PK100 187.2 EUR

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

PDPS-AR064 Creative Biogene 1 unit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-01 Gentaur Genprice 25 tests/kit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-02 Gentaur Genprice 25 tests/kit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

YJC70115NW-25T Jiangsu Bioperfectus Technologies 25 tests/kit Ask for price

Set of 16 rolls of adhesive coloured tape Time Tape width 19 mm x 12.7m

DD140261 Scientific Laboratory Supplies EACH 316.8 EUR

Adhesive PCR Plate Foil Seals for PCR and General Use

GP503 GenDepot 100 sheets 303.6 EUR

0.2ML CLEAR STRIP CAPS FOR REAL TIME PCR

PCR-2CP-RT-C CORNING 125/pk 267.6 EUR

Human Lung Cancer PCR Primer Library

HLUCPL-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Schwann Cell PCR Primer Library

HSCH-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Foilstrips Aluminum self adhesive for PCR and storage

MOL2260 Scientific Laboratory Supplies PK50 82.8 EUR

Ultra Clear Adhesive PCR Plate Seals, Optically Clear Sheets

GP506 GenDepot 50 sheets 273.6 EUR

Adhesive mat blue

SHA1174 Scientific Laboratory Supplies EACH 261.6 EUR

Paper Roll Adhesive

BAL4001 Scientific Laboratory Supplies PK3 33.6 EUR

Adhesive Plate Seal

AB-0580 Scientific Laboratory Supplies PK100 76.8 EUR

Adhesive Araldite Rapid

ADH1000 Scientific Laboratory Supplies EACH 29.25 EUR

Adhesive Seal Applicator

AB-1391 Scientific Laboratory Supplies EACH 12 EUR

Mouse Adherin - Tight Junction Primer Library

MATJ-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Adherin - Tight Junction Primer Library

HATJ-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman

FYT105-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Roller For Adhesive Seals

PCR0538 Scientific Laboratory Supplies EACH 82.8 EUR

Gas Permeable Adhesive Seal

AB-0718 Scientific Laboratory Supplies PK50 169.2 EUR

ABsolute QPCR Adhesive Seal

AB-1170 Scientific Laboratory Supplies PK50 286.8 EUR

Labels 21x38mm Self Adhesive

LAB1018 Scientific Laboratory Supplies PK1625 32.77 EUR

Labels 25x50mm Self Adhesive

LAB1020 Scientific Laboratory Supplies PK400 26.16 EUR

General Adhesive Plate Seals

PCR0540 Scientific Laboratory Supplies PK100 129.6 EUR

Eco 48 Real Time PCR system including software and loading dock

MOL6348 Scientific Laboratory Supplies EACH 18466.8 EUR

Piercable Adhesive Plate Seals

PCR0570 Scientific Laboratory Supplies PK100 224.4 EUR

Piercable Adhesive Plate Seals

PCR0572 Scientific Laboratory Supplies PK100 413.82 EUR

Slide 45o Edge Adhesive Pink

MIC3064 Scientific Laboratory Supplies PK50 9.12 EUR

Slide 45o Edge Adhesive Blue

MIC3068 Scientific Laboratory Supplies PK50 9.12 EUR

First Aid Sign Self Adhesive 210x148mm

E04YS Scientific Laboratory Supplies EACH 7.84 EUR

First Aid Sign Self Adhesive 297x210mm

E04ZS Scientific Laboratory Supplies EACH 10.44 EUR

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBR Green

FYT103-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBR Green

FYT103-400P Yeastern Biotech 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman, ROX

FYT105-400P Yeastern Biotech 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman, ROX

FYT106-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Slide 45o Edge Adhesive White

MIC3060 Scientific Laboratory Supplies PK50 11.37 EUR

Slide 45o Edge Adhesive Green

MIC3066 Scientific Laboratory Supplies PK50 9.12 EUR

Slide 45o Edge Adhesive Yellow

MIC3062 Scientific Laboratory Supplies PK50 9.12 EUR

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBRGreen , ROX

FYT104-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBRGreen , ROX

FYT104-400P Yeastern Biotech 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Adhesive waste bag 305 x 406 mm

DD45899 Scientific Laboratory Supplies PK50 142.8 EUR

Adhesive Gas Permeable Plate Seals

GP505 GenDepot 50 seals 273.6 EUR

AzuraQuant cDNA Synthesis Kit - 100 Reactions

AZ-1996 Real Time Primers 100 Reactions 446.4 EUR

Slide 45 degree Edge Adhesive Orange

MIC3069 Scientific Laboratory Supplies PK50 8.78 EUR

210x148mm Eye Wash Sign Self Adhesive

E22YS Scientific Laboratory Supplies EACH 6.53 EUR

Adhesive Clear Plate Seals, General Use

GP805 GenDepot 100 sheets 174 EUR

Green Dye One Step qRT-PCR Master Mix For Quantitative Real Time PCR With ROX Dye

MB1004-100Reactions BosterBio 100 Reactions 392.4 EUR

ADHESIVE SEALER FOR MICRO-*TITERPLATE C

A5596-100EA Scientific Laboratory Supplies PK100 96.61 EUR

AzuraQuant cDNA Synthesis Kit - 25 Reactions

AZ-1995 Real Time Primers 25 Reactions 183.6 EUR

50G Degreasing Cotton and Adhesive Plaster

CT331-50 Bio Basic 1, 50g 62.09 EUR

100G Degreasing Cotton and Adhesive Plaster

CT331-100 Bio Basic 1, 100g 63.36 EUR

500G Degreasing Cotton and Adhesive Plaster

CT331-500 Bio Basic 1, 500g 75.02 EUR

Acrylic dispenser for adhesive tape 12 m

DD140264 Scientific Laboratory Supplies EACH 169.2 EUR

BD Cell tak cell and tissue adhesive 1 mg

354240 Scientific Laboratory Supplies EACH 342 EUR

BD Cell tak cell and tissue adhesive 5 mg

354241 Scientific Laboratory Supplies EACH 1453.2 EUR

Slide 45o Edge Poly-l-lysine Pink Adhesive

MIC3074 Scientific Laboratory Supplies PK50 16.06 EUR

Slide 45o Edge Poly-l-lysine Blue Adhesive

MIC3078 Scientific Laboratory Supplies PK50 16.45 EUR

1 to 8C Adhesive Strip LCD temperature display

432091 Scientific Laboratory Supplies PK4 62.4 EUR

Slide 45o Edge Poly-l-lysine White Adhesive

MIC3070 Scientific Laboratory Supplies PK50 16.78 EUR

Slide 45o Edge Poly-l-lysine Green Adhesive

MIC3076 Scientific Laboratory Supplies PK50 18.28 EUR

Slide 45o Edge Poly-l-lysine Yellow Adhesive

MIC3072 Scientific Laboratory Supplies PK50 18.49 EUR

Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Real Time RT-PCR Kit

RR-0478-02 Liferiver 25 tests/kit 1189.2 EUR

Red Ultra Adhesive Quality Control Labels - Roll of 500

SAM1268 Scientific Laboratory Supplies PK500 57.6 EUR

TurboQ Real-time PCR Machine with Laptop

MOL2700 Scientific Laboratory Supplies EACH 33836.4 EUR

Slide 45 degree Edge Poly-l-lysine Orange Adhesive

MIC3079 Scientific Laboratory Supplies PK1000 325.09 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 1 mL

41010 Lumiprobe 1 mL 298.8 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 10 mL

81010 Lumiprobe 10 mL 1042.8 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 5 mL

71010 Lumiprobe 5 mL 750 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 2 mL

61010 Lumiprobe 2 mL 435.6 EUR

CORNING® CELL-TAK™ CELL AND TISSUE ADHESIVE, 10MG

354242 CORNING 1/pk 2426.4 EUR

Red Quality Control Ultra Adhesive. Roll of 250 - 150 x 150mm

SAM1270 Scientific Laboratory Supplies PK250 70.8 EUR

Azura PureView 1 Kb DNA Ladder - 100 Lanes

AZ-1101 Real Time Primers 100 Lanes 140.4 EUR

Azura PureView 1 Kb DNA Ladder - 500 Lanes

AZ-1105 Real Time Primers 500 Lanes 277.2 EUR

Azura PureView 1 Kb DNA Ladder - 1000 Lanes

AZ-1105-2 Real Time Primers 1000 Lanes 326.4 EUR

Azura PureView 250bp DNA Ladder - 100 Lanes

AZ-1121 Real Time Primers 100 Lanes 140.4 EUR

Azura PureView 250bp DNA Ladder - 500 Lanes

AZ-1125 Real Time Primers 500 Lanes 277.2 EUR

Azura PureView 250bp DNA Ladder - 1000 Lanes

AZ-1125-2 Real Time Primers 1000 Lanes 326.4 EUR

Azura PureView 100bp DNA Ladder - 100 Lanes

AZ-1131 Real Time Primers 100 Lanes 140.4 EUR

Azura PureView 100bp DNA Ladder - 500 Lanes

AZ-1135 Real Time Primers 500 Lanes 277.2 EUR

Azura PureView 100bp DNA Ladder - 1000 Lanes

AZ-1135-2 Real Time Primers 1000 Lanes 326.4 EUR

Azura PureView 50bp DNA Ladder - 100 Lanes

AZ-1151 Real Time Primers 100 Lanes 140.4 EUR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *