• 10 czerwca, 2022

Bezpośrednie wykrywanie koronawirusa kotów za pomocą trzech szybkich testów immunochromatograficznych z antygenem i za pomocą Real-Time PCR w schroniskach dla kotów

Celem tego badania było bezpośrednie wykrycie koronawirusa kotów metodą PCR w czasie rzeczywistym oraz trzema różnymi szybkimi testami immunochromatograficznymi (RIM) wykrywającymi antygeny w próbkach kału kotów ze schronisk. Na podstawie czułości i swoistości obliczonych dla każdego z testów RIM porównano użyteczność testów RIM. Zbadano siedemdziesiąt próbek kału pochodzących od kotów ze schroniska poddanych kwarantannie. Spośród 70 próbek analizowanych metodą PCR w czasie rzeczywistym 44 (62,9%) było pozytywnych.
Znacząco więcej kotów ( p  < 0,05) uzyskało wynik pozytywny niż negatywny. Ani wiek, ani płeć kotów nie odgrywały istotnej roli ( p  > 0,05) w stanie wydalania wirusa. Stwierdzono, że czułość testów RIM jest niska (<35%; testy RIM A i C) do poziomu zadowalającego (>50%, test RIM B). Liczba cząstek wirusa określona na podstawie analizy RT-PCR w czasie rzeczywistym nie korelowała istotnie z wynikami wykrytymi w żadnym z testów RIM ( p  > 0,05). Wyniki tego badania wskazują, że zastosowanie szybkich testów antygenowych RIM w rutynowych badaniach przesiewowych statusu wydalania FCoV u kotów ze schroniska jest ograniczone ze względu na występowanie dużej liczby wyników fałszywie ujemnych.

Wpływ inaktywacji termicznej na wykrycie ciężkiego ostrego zespołu oddechowego – koronawirusa-2 (SARS-CoV-2) z odwrotną transkrypcją   reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (rRT-  PCR ): dowody z badania w Etiopii

Choroba koronawirusa 2019 (COVID-19) ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego i z jej próbką należy obchodzić się bezpiecznie ze względu na obawy dotyczące potencjalnego przenoszenia na pracowników służby zdrowia. Inaktywacja termiczna próbki przed izolacją kwasu nukleinowego może umożliwić bezpieczne procesy testowe. Dlatego ważne jest, aby ocenić wpływ inaktywacji cieplnej na wykrywanie SARS-CoV-2 RT-PCR w warunkach ograniczonych zasobów.
Badanie eksperymentalne przeprowadzono w Ethiopian Public Health Institute (EPHI) od 25 września do 15 października 2020 r. Łącznie pobrano 188 wymazów z jamy ustnej i gardła z przypadków podejrzanych o COVID-19, skierowanych do EPHI w celu wykonania testu SARS COV-2. Jedna partia próbki była inaktywowana w temperaturze 56°C przez 30 min, a druga partia była przechowywana w 4°C przez podobny okres czasu. Ekstrakcję i detekcję RNA przeprowadzono za pomocą protokołów zestawu DAAN Gene . Do amplifikacji i detekcji zastosowano Abbott m2000 RT-PCR. Analizę danych przeprowadzono przy użyciu SPSS w wersji 23.0; Do analizy jakościowej i półilościowej zastosowano test korelacji chi-kwadrat i Pearsona. Za istotną statystycznie uznano wartość p < 0,05.
Spośród wszystkich 188 próbek 119 (63,3%) było pozytywnych, a 69 (36,7%) negatywnych w grupie nieinaktywowanej. Natomiast 115 (61,2%) próbek było pozytywnych, a 73 (38,8) negatywnych w partii próbek inaktywowanych termicznie. Wskaźnik dodatniości między grupami nie wykazywał statystycznie istotnej różnicy (p > 0,05). Średnia różnica wartości progu cyklu (Ct) pomiędzy dwiema grupami genu ORF1a/b i genu N wyniosła 0,042 (95% CI – 0,247-0,331; t = 0,28; p = 0,774) i 0,38 (95% CI 0,097-0,682; t = 2,638; p = 0,010).
Inaktywacja termiczna w 56°C przez 30 min nie wpłynęła na jakościową detekcję rRT-PCR SARS-CoV-2. Jednak odkrycie wykazało, że wystąpił statystycznie istotny wzrost wartości Ct po inaktywacji termicznej w porównaniu z próbkami niepoddanymi obróbce. Dlatego też fałszywie ujemne wyniki dla próbek o wysokiej wartości Ct (Ct > 35) okazały się wyzwaniem dla tego protokołu. Dlatego należy zbadać alternatywne metody inaktywacji i rozważyć dalsze badania.

DirectDetect SARS-CoV-2 Bezpośrednie  badanie  RT – PCR w czasie rzeczywistym z  wykorzystaniem próbek pacjentów

COVID-19 to choroba zakaźna, która spowodowała globalną pandemię dotykającą ludzi na całym świecie. Ponieważ wykrywanie chorób i wprowadzanie szczepionek postępują, nadal istnieje zapotrzebowanie na skuteczne narzędzia diagnostyczne, aby zaspokoić potrzeby w zakresie ciągłych testów. W tym wstępnym badaniu oceniono nowy test diagnostyczny SARS-CoV-2 o nazwie DirectDetect SARS-CoV-2 Bezpośrednia reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (RT-PCR) w oparciu o ograniczoną wielkość próbki 24 próbek oddechowych z 14 SARS-CoV- Pacjenci 2-pozytywni. Test jest korzystniejszy w porównaniu z innymi testami dostępnymi na rynku, ponieważ nie wymaga pożywki transportowej wirusa ani ekstrakcji wirusowego RNA przed amplifikacją i detekcją kwasu nukleinowego.
  • Ta zdolność przekształca wielogodzinny czas przygotowania próbki w procedurę trwającą kilka minut, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania wielu kosztownych odczynników, które mogą być trudne do uzyskania podczas gwałtownego wzrostu liczby testów opartych na kwasach nukleinowych podczas pandemii.
  • Wyniki wskazują na pozytywną zgodność 94,7, 100 i 94,7% między suchymi wymazami z próbkami, próbkami poddanymi działaniu i próbkami niepoddanymi działaniu testowanymi przy użyciu DirectDetect SARS-CoV-2 Direct Real-time RT-PCR w porównaniu z testami stosowanymi w laboratorium klinicznym, odpowiednio.
  • Odkrycia wskazują, że DirectDetect może być używany do wielu różnych typów próbek przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby odczynników i czasu potrzebnego do diagnozy.
  • Chociaż badanie to pokazuje obiecujące wyniki przy użyciu wyników DirectDetect, dalsza walidacja tego testu przy użyciu większego zestawu próbek jest wymagana do oceny rzeczywistej wydajności tego testu.
Real-time-PCR adhesive film
Real-time-PCR adhesive film

Adhesive PCR Film Roll 100m

MAAB-2558 Westburg each 1624.1 EUR

Real-time PCR Adhesive Plate Seal 100 sheets

MU36590 Westburg each 255.06 EUR

Adhesive PCR Film Clear (100 sheets)

AB-0558 Westburg each 145.52 EUR

AmpliStar Adhesive PCR Film Seals - 100 sheets

WB2-3800 Westburg each Ask for price

AmpliStar Ultrastrong Adhesive PCR Film Seal - 100 sheets

WB2700 Westburg each 63.22 EUR

AmpliStar Ultrastrong Adhesive PCR Film Strips - 400 strips

WB2750 Westburg each 59.95 EUR

Adhesive film AeraSealTM sterile - PK50

DD760215 Scientific Laboratory Supplies PK50 148.5 EUR

Storage Film Self Adhesive - PK100

E0030127870 Scientific Laboratory Supplies PK100 178.2 EUR

Adhesive film sterile SealPlate 50 um - PK100

DD760201 Scientific Laboratory Supplies PK100 163.35 EUR

Adhesive film pre-cut for microplates - PK100

DD20100 Scientific Laboratory Supplies PK100 72.9 EUR

AmpliStar Ultrastrong Adhesive PCR Film Seal for flat deck plates - 100 sheets

WB2705 Westburg each 66.49 EUR

Axygen Polyester ultra clear sealing film for real time PCR - PK100

AXY2152 Scientific Laboratory Supplies PK100 430.65 EUR

Adhesive PCR Plate Clear Films for PCR Applications

GP502 GenDepot 100 sheets 306 EUR

AmpliStar General Use Adhesive Film Seal - 100 sheets

WB0580 Westburg each 53.41 EUR

Sealing Film For Plates PP/PE With Adhesive - PK50

701370 Scientific Laboratory Supplies PK50 307.8 EUR

Sealing film, qPCR Optical (sticky adhesive film) Bio-Rad Type, 10 bags of 10 seals, 100/pk

P1001-Q MTC Bio 100/pack 121.18 EUR

AmpliStar Adhesive QPCR Sealing Film, Type I - 100 sheets

WB1-3870 Westburg each 104.64 EUR

Human Cell Adhesion Primer Library

HCAD-I Real Time Primers 1 set 774 EUR

Human Focal Adhesion Signaling Primer Library

HFCA-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Real Time PCR kit

B42-4-100FRT Sacace Biotechnologies 100 981 EUR

Filmstrips polyester self adhesive for PCR qPCR and storage - PK50

MOL2262 Scientific Laboratory Supplies PK50 124.2 EUR

AmpliStar Adhesive QPCR Film Seal for flat-deck plates - 100 sheets

WB1172 Westburg each 163.5 EUR

AmpliStar Adhesive QPCR Film Seal for raised-rim plates - 100 sheets

WB1175 Westburg each 163.5 EUR

Adhesive PCR Sealing Foils (100)

AB-0626 Westburg each 116.63 EUR

Adhesive PCR Plate Seals - PK100

PCR0516 Scientific Laboratory Supplies PK100 213.3 EUR

HCMV Real Time PCR Kit

GWB-LRB009 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HCMV Real Time PCR Kit

GWB-LRB010 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Human Lung Cancer PCR Primer Library

HLUCPL-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Human Schwann Cell PCR Primer Library

HSCH-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

AmpliStar Adhesive Non Tacky QPCR film Seal for flat-deck plates - 100 sheets

WB1170 Westburg each 229.45 EUR

Adhesive PCR Plate Seals 12 - PK100

PCR0518 Scientific Laboratory Supplies PK100 210.6 EUR

Adhesive PCR Foil Seals Sheets - PK100

PCR0562 Scientific Laboratory Supplies PK100 175.5 EUR

HLA B27 Real-TM Real Time PCR kit

R116-50FRT Sacace Biotechnologies 48 627.84 EUR

MRSA Quant Real-TM Real Time PCR kit

B78-100FRT Sacace Biotechnologies 100 784.8 EUR

CP&MP Real Time PCR Kit

GWB-LRB005 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

CP&MP Real Time PCR Kit

GWB-LRB006 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Yersinia pestis Real-TM Real Time PCR kit

B79-50FRT Sacace Biotechnologies 50 627.84 EUR

Adhesive PCR Plate Seals With 8 - PK100

PCR0526 Scientific Laboratory Supplies PK100 210.6 EUR

CHV Real Time PCR Detection kit

TRI-L09M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

CHV Real Time PCR Detection kit

TRI-L09S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

PCVⅡ Real Time PCR Detection kit

TRI-L29M1 TRI Biotech 48T 705.6 EUR

PCVⅡ Real Time PCR Detection kit

TRI-L29S1 TRI Biotech 24T 378 EUR

Adhesive PCR Plate Foil Seals for PCR and General Use

GP503 GenDepot 100 sheets 303.6 EUR

Staphilococcus aureus Real-TM Real Time PCR kit

B1772-96FRT Sacace Biotechnologies 96 562.44 EUR

ASFV Real Time PCR Detection kit

TRI-L04M1C TRI Biotech 48T 554.4 EUR

ASFV Real Time PCR Detection kit

TRI-L04S1C TRI Biotech 24T 302.4 EUR

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

YJC70115NW-25T Jiangsu Bioperfectus Technologies 25 tests/kit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-01 Gentaur Genprice 25 tests/kit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-02 Gentaur Genprice 25 tests/kit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

PDPS-AR064 Creative Biogene 1 unit Ask for price

VetAlert Johnes Real Time PCR Kit

TC-9828-100 Tetracore 100 rxns 460 EUR

qTOWER3 auto Real Time PCR system

AJ844-00603-2 Westburg each 55045 EUR

HBV Quantitative Real Time PCR Kit

GWB-LRB013 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Quantitative Real Time PCR Kit

GWB-LRB014 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Toxoplasma Gondii Real Time PCR Kit

GWB-LRB049 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Toxoplasma Gondii Real Time PCR Kit

GWB-LRB050 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Babesia Real Time PCR Detection kit

TRI-L20M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Babesia Real Time PCR Detection kit

TRI-L20S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Giardia Real Time PCR Detection kit

TRI-L26M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Giardia Real Time PCR Detection kit

TRI-L26S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Brucella Real Time PCR Detection kit

TRI-L24M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Brucella Real Time PCR Detection kit

TRI-L24S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Chlamydia Real Time PCR Detection kit

TRI-L15M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Chlamydia Real Time PCR Detection kit

TRI-L15S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

AmpliStar Adhesive PCR Foil Seals - 100 sheets

WB2-3820 Westburg each Ask for price

Leptospira Real Time PCR Detection kit

TRI-L13M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Leptospira Real Time PCR Detection kit

TRI-L13S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Mycoplasma Real Time PCR Detection kit

TRI-L16M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Mycoplasma Real Time PCR Detection kit

TRI-L16S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Ehrilichia Real Time PCR Detection kit

TRI-L25M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Ehrilichia Real Time PCR Detection kit

TRI-L25S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Sealing film, qPCR Optical (pressure-sensitive adhesive) ABI Type, 10 bags of 10 seals, 100/pk

P1001-QPS MTC Bio 100/pack 165.8 EUR

Edwardsiella Real Time PCR Detection kit

TRI-N14M1 TRI Biotech 32T 491.4 EUR

Edwardsiella Real Time PCR Detection kit

TRI-N14S1 TRI Biotech 16T 289.8 EUR

FMD 2.1 Dry Real‐Time RT‐PCR

TC-9117-064 Tetracore each 800 EUR

Oncogenetics BRCA Panel Real-TM Real Time PCR kit

R-27-P-48FRT Sacace Biotechnologies 48 1907.5 EUR

Set of 16 rolls of adhesive coloured tape Time Tape width 19 mm x 12.7m - EACH

DD140261 Scientific Laboratory Supplies EACH 356.4 EUR

PRV (gE) Real Time PCR Detection kit

TRI-L30M1 TRI Biotech 48T 705.6 EUR

PRV (gE) Real Time PCR Detection kit

TRI-L30S1 TRI Biotech 24T 378 EUR

HCV/HBV/HIV1/HIV2 Real-TM Real Time PCR kit

V62-100FRT Sacace Biotechnologies 100 1560.88 EUR

FHV-1 Real Time PCR Detection kit

TRI-L01M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

FHV-1 Real Time PCR Detection kit

TRI-L01S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

qTOWER3 84 auto Real Time PCR System

AJ844-00604-2 Westburg each 71940 EUR

Chlamydia Pheumoniae (CP) Real Time PCR Kit

GWB-LRB003 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Chlamydia Pheumoniae (CP) Real Time PCR Kit

GWB-LRB004 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Vibrio Harveyi Real Time PCR Detection Kit

TRI-N04M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Vibrio Harveyi Real Time PCR Detection Kit

TRI-N04S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Babesia gibsoni Real Time PCR Detection kit

TRI-L21M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Babesia gibsoni Real Time PCR Detection kit

TRI-L21S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Bacteria/Vibrio Real Time PCR Detection Kit

TRI-N06M1 TRI Biotech 32T 529.2 EUR

Bacteria/Vibrio Real Time PCR Detection Kit

TRI-N06S1 TRI Biotech 16T 289.8 EUR

Koi Herpesvirus Real Time PCR Detection kit

TRI-N18M1 TRI Biotech 32T 491.4 EUR

Koi Herpesvirus Real Time PCR Detection kit

TRI-N18S1 TRI Biotech 16T 289.8 EUR

COMT Val158Met SNP-Screen Real-TM Real Time PCR kit

T01352-50-T Sacace Biotechnologies 60 538.46 EUR

ASF 3.0 Dry Real‐Time PCR with IC

TC-9113-064 Tetracore each 800 EUR

Toxoplasma gondii Real Time PCR Detection kit

TRI-L19M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Toxoplasma gondii Real Time PCR Detection kit

TRI-L19S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Baculovirus Penaei Real Time PCR Detection kit

TRI-N12M1 TRI Biotech 32T 491.4 EUR

Baculovirus Penaei Real Time PCR Detection kit

TRI-N12S1 TRI Biotech 16T 289.8 EUR

Mycoplasma haemofelis Real Time PCR Detection kit

TRI-L17M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Mycoplasma haemofelis Real Time PCR Detection kit

TRI-L17S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

BP/MP/CP Multiplex Real Time PCR Kit

GWB-LRB007 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

BP/MP/CP Multiplex Real Time PCR Kit

GWB-LRB008 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Human Adherin - Tight Junction Primer Library

HATJ-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

Mouse Adherin - Tight Junction Primer Library

MATJ-I Real Time Primers 1 set 657.6 EUR

T. vaginalis/N.gonorrhoeae Real-TM Multiplex Real Time PCR test

B65-100FRT Sacace Biotechnologies 100 1168.48 EUR

0.2ML CLEAR STRIP CAPS FOR REAL TIME PCR

PCR-2CP-RT-C CORNING 125/pk 267.6 EUR

VZV Real-TM Real Time PCR test for detection of VZV

V61-50FRT Sacace Biotechnologies 50 470.88 EUR

CPV and FPV Real Time PCR Detection kit

TRI-L18M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

CPV and FPV Real Time PCR Detection kit

TRI-L18S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Bordetella bronchiseptica Real Time PCR Detection kit

TRI-L08M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Bordetella bronchiseptica Real Time PCR Detection kit

TRI-L08S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

ASF 3.0 Dry Real‐Time PCR Dilution Buffer

TC-9114-064 Tetracore each 90 EUR

HHV8 Real-TM Real Time PCR test for detection of HHV8

V203-100FRT Sacace Biotechnologies 96 651.82 EUR

EMS/AHPND & EHP Real Time PCR Detection kit

TRI-N05M1 TRI Biotech 32T 529.2 EUR

EMS/AHPND & EHP Real Time PCR Detection kit

TRI-N05S1 TRI Biotech 16T 289.8 EUR

Hepatopancreatic Parvovirus Real Time PCR Detection kit

TRI-N11M1 TRI Biotech 32T 491.4 EUR

Hepatopancreatic Parvovirus Real Time PCR Detection kit

TRI-N11S1 TRI Biotech 16T 289.8 EUR

HCV/HBV/HIV/HIV2 Real-TM Real Time PCR kit (lyophilized)

V50-50FRT-L Sacace Biotechnologies 50 937.4 EUR

H.pylori Real-TM Real Time PCR test for detection of H.pylori

B9-50FRT Sacace Biotechnologies 50 538.46 EUR

Foilstrips Aluminum self adhesive for PCR and storage - PK50

MOL2260 Scientific Laboratory Supplies PK50 93.15 EUR

Yellow head Virus Real Time PCR Detection Kit

TRI-N08M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Yellow head Virus Real Time PCR Detection Kit

TRI-N08S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Rubella Real-TM Real Time PCR test for detection of Rubella

V24-50FRT Sacace Biotechnologies 50 673.62 EUR

qTOWER3 G Touch Gradient Real Time PCR System

AJ844-00556-2 Westburg each 30520 EUR

Ultra Clear Adhesive PCR Plate Seals, Optically Clear Sheets

GP506 GenDepot 50 sheets 273.6 EUR

Brucella Real-TM Real Time PCR test for detection of Brucella

B10-50FRT Sacace Biotechnologies 50 545 EUR

HBV Quantitative & YMDD Mutation Real Time PCR Kit

GWB-LRB015 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Quantitative & YMDD Mutation Real Time PCR Kit

GWB-LRB016 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Quantitative & YMDD Mutation Real Time PCR Kit

GWB-LRB017 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Quantitative & YMDD Mutation Real Time PCR Kit

GWB-LRB018 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Taura Syndrome Virus Real Time PCR Detection Kit

TRI-N07M1 TRI Biotech 32T 453.6 EUR

Taura Syndrome Virus Real Time PCR Detection Kit

TRI-N07S1 TRI Biotech 16T 252 EUR

Feline leukemia virus Real Time PCR Detection kit

TRI-L23M1 TRI Biotech 32T 705.6 EUR

Feline leukemia virus Real Time PCR Detection kit

TRI-L23S1 TRI Biotech 16T 378 EUR

CMV Real-TM Real Time PCR test for detection of Cytomegalovirus

V7-100FRT Sacace Biotechnologies 100 560.26 EUR

HBV Adefovir-resistant Mutants Real Time PCR Kit

GWB-LRB019 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Adefovir-resistant Mutants Real Time PCR Kit

GWB-LRB020 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

genesig Real time PCR universal meat detection kit

Z-Path-SS-uni-meat Novacyt Group 100 tests 602 EUR

HBV Genetype B,C&D Real Time PCR Kit

GWB-LRB023 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HBV Genetype B,C&D Real Time PCR Kit

GWB-LRB024 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HGV Real-TM Qual Real Time PCR Test for detection of HGV

V2-50FRT Sacace Biotechnologies 50 538.46 EUR

HAV Real-TM Qual Real Time PCR Test for detection of HAV

V4-50FRT Sacace Biotechnologies 50 616.94 EUR

Enterovirus Real-TM Real Time PCR test for detection of Enterovirus

V16-50FRT Sacace Biotechnologies 50 584.24 EUR

Transfusion-transmitted Virus (TTV) Real Time PCR Kit

GWB-LRB041 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Transfusion-transmitted Virus (TTV) Real Time PCR Kit

GWB-LRB042 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HAV Real Time RT-PCR Kit

GWB-LRB011 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HAV Real Time RT-PCR Kit

GWB-LRB012 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

HCV Real Time RT-PCR Kit

GWB-LRB025 GenWay Biotech 25 tests Ask for price

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *