• 10 czerwca, 2022

Bezpośrednie wykrywanie koronawirusa kotów za pomocą trzech szybkich testów immunochromatograficznych z antygenem i za pomocą Real-Time PCR w schroniskach dla kotów

Celem tego badania było bezpośrednie wykrycie koronawirusa kotów metodą PCR w czasie rzeczywistym oraz trzema różnymi szybkimi testami immunochromatograficznymi (RIM) wykrywającymi antygeny w próbkach kału kotów ze schronisk. Na podstawie czułości i swoistości obliczonych dla każdego z testów RIM porównano użyteczność testów RIM. Zbadano siedemdziesiąt próbek kału pochodzących od kotów ze schroniska poddanych kwarantannie. Spośród 70 próbek analizowanych metodą PCR w czasie rzeczywistym 44 (62,9%) było pozytywnych.
Znacząco więcej kotów ( p  < 0,05) uzyskało wynik pozytywny niż negatywny. Ani wiek, ani płeć kotów nie odgrywały istotnej roli ( p  > 0,05) w stanie wydalania wirusa. Stwierdzono, że czułość testów RIM jest niska (<35%; testy RIM A i C) do poziomu zadowalającego (>50%, test RIM B). Liczba cząstek wirusa określona na podstawie analizy RT-PCR w czasie rzeczywistym nie korelowała istotnie z wynikami wykrytymi w żadnym z testów RIM ( p  > 0,05). Wyniki tego badania wskazują, że zastosowanie szybkich testów antygenowych RIM w rutynowych badaniach przesiewowych statusu wydalania FCoV u kotów ze schroniska jest ograniczone ze względu na występowanie dużej liczby wyników fałszywie ujemnych.

Wpływ inaktywacji termicznej na wykrycie ciężkiego ostrego zespołu oddechowego – koronawirusa-2 (SARS-CoV-2) z odwrotną transkrypcją   reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (rRT-  PCR ): dowody z badania w Etiopii

Choroba koronawirusa 2019 (COVID-19) ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego i z jej próbką należy obchodzić się bezpiecznie ze względu na obawy dotyczące potencjalnego przenoszenia na pracowników służby zdrowia. Inaktywacja termiczna próbki przed izolacją kwasu nukleinowego może umożliwić bezpieczne procesy testowe. Dlatego ważne jest, aby ocenić wpływ inaktywacji cieplnej na wykrywanie SARS-CoV-2 RT-PCR w warunkach ograniczonych zasobów.
Badanie eksperymentalne przeprowadzono w Ethiopian Public Health Institute (EPHI) od 25 września do 15 października 2020 r. Łącznie pobrano 188 wymazów z jamy ustnej i gardła z przypadków podejrzanych o COVID-19, skierowanych do EPHI w celu wykonania testu SARS COV-2. Jedna partia próbki była inaktywowana w temperaturze 56°C przez 30 min, a druga partia była przechowywana w 4°C przez podobny okres czasu. Ekstrakcję i detekcję RNA przeprowadzono za pomocą protokołów zestawu DAAN Gene . Do amplifikacji i detekcji zastosowano Abbott m2000 RT-PCR. Analizę danych przeprowadzono przy użyciu SPSS w wersji 23.0; Do analizy jakościowej i półilościowej zastosowano test korelacji chi-kwadrat i Pearsona. Za istotną statystycznie uznano wartość p < 0,05.
Spośród wszystkich 188 próbek 119 (63,3%) było pozytywnych, a 69 (36,7%) negatywnych w grupie nieinaktywowanej. Natomiast 115 (61,2%) próbek było pozytywnych, a 73 (38,8) negatywnych w partii próbek inaktywowanych termicznie. Wskaźnik dodatniości między grupami nie wykazywał statystycznie istotnej różnicy (p > 0,05). Średnia różnica wartości progu cyklu (Ct) pomiędzy dwiema grupami genu ORF1a/b i genu N wyniosła 0,042 (95% CI – 0,247-0,331; t = 0,28; p = 0,774) i 0,38 (95% CI 0,097-0,682; t = 2,638; p = 0,010).
Inaktywacja termiczna w 56°C przez 30 min nie wpłynęła na jakościową detekcję rRT-PCR SARS-CoV-2. Jednak odkrycie wykazało, że wystąpił statystycznie istotny wzrost wartości Ct po inaktywacji termicznej w porównaniu z próbkami niepoddanymi obróbce. Dlatego też fałszywie ujemne wyniki dla próbek o wysokiej wartości Ct (Ct > 35) okazały się wyzwaniem dla tego protokołu. Dlatego należy zbadać alternatywne metody inaktywacji i rozważyć dalsze badania.

DirectDetect SARS-CoV-2 Bezpośrednie  badanie  RT – PCR w czasie rzeczywistym z  wykorzystaniem próbek pacjentów

COVID-19 to choroba zakaźna, która spowodowała globalną pandemię dotykającą ludzi na całym świecie. Ponieważ wykrywanie chorób i wprowadzanie szczepionek postępują, nadal istnieje zapotrzebowanie na skuteczne narzędzia diagnostyczne, aby zaspokoić potrzeby w zakresie ciągłych testów. W tym wstępnym badaniu oceniono nowy test diagnostyczny SARS-CoV-2 o nazwie DirectDetect SARS-CoV-2 Bezpośrednia reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (RT-PCR) w oparciu o ograniczoną wielkość próbki 24 próbek oddechowych z 14 SARS-CoV- Pacjenci 2-pozytywni. Test jest korzystniejszy w porównaniu z innymi testami dostępnymi na rynku, ponieważ nie wymaga pożywki transportowej wirusa ani ekstrakcji wirusowego RNA przed amplifikacją i detekcją kwasu nukleinowego.
 • Ta zdolność przekształca wielogodzinny czas przygotowania próbki w procedurę trwającą kilka minut, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania wielu kosztownych odczynników, które mogą być trudne do uzyskania podczas gwałtownego wzrostu liczby testów opartych na kwasach nukleinowych podczas pandemii.
 • Wyniki wskazują na pozytywną zgodność 94,7, 100 i 94,7% między suchymi wymazami z próbkami, próbkami poddanymi działaniu i próbkami niepoddanymi działaniu testowanymi przy użyciu DirectDetect SARS-CoV-2 Direct Real-time RT-PCR w porównaniu z testami stosowanymi w laboratorium klinicznym, odpowiednio.
 • Odkrycia wskazują, że DirectDetect może być używany do wielu różnych typów próbek przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby odczynników i czasu potrzebnego do diagnozy.
 • Chociaż badanie to pokazuje obiecujące wyniki przy użyciu wyników DirectDetect, dalsza walidacja tego testu przy użyciu większego zestawu próbek jest wymagana do oceny rzeczywistej wydajności tego testu.
Real-time-PCR adhesive film
Real-time-PCR adhesive film

0.2ML CLEAR STRIP CAPS FOR REAL TIME PCR

PCR-2CP-RT-C CORNING 125/pk 223 EUR

MDV Real-Time PCR Kit

PD65-06 Bionote 96t 1553.6 EUR

ALV Real-Time PCR Kit

PD65-15 Bionote 96t 1724.4 EUR

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

PDPS-AR064 Creative Biogene 1 unit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

YJC70115NW-25T Jiangsu Bioperfectus Technologies 25 tests/kit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-01 Gentaur Genprice 25 tests/kit Ask for price

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-02 Gentaur Genprice 25 tests/kit Ask for price

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 1 mL

41010 Lumiprobe 1 mL 249 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 1.5 mL

51010 Lumiprobe 1.5 mL 331 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 2 mL

61010 Lumiprobe 2 mL 363 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 100 uL

11010 Lumiprobe 100 uL 59 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 5 mL

71010 Lumiprobe 5 mL 625 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 10 mL

81010 Lumiprobe 10 mL 869 EUR

dsGreen for Real-Time PCR, 100×, 50 mL

91010 Lumiprobe 50 mL 3169 EUR

Sealing film, qPCR Optical (sticky adhesive film) Bio-Rad Type, 100/pk

P1001-Q MTC Bio 100/pack 122.9 EUR

Sealing film, PCR 96 Well Plate Sealing Membrane, 100/pk

P1001-PCR MTC Bio 100/pack 95.9 EUR

hsa-mir-521 Real-time RT-PCR Detection Kit

20-abx097600 Abbexa
 • 551.00 EUR
 • 787.00 EUR
 • 398.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Salmonella enterica (invA)

31033 Biotium 1kit 428 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Mycobacterium tuberculosis (groEL2)

31034 Biotium 1kit 399 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Staphylococcus aureus (nuc)

31035 Biotium 1kit 399 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Staphylococcus aureus (mecA)

31036 Biotium 1kit 399 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli (uidA)

31050 Biotium 1kit 428 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Listeria monocytogenes (hly)

31051 Biotium 1kit 399 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Legionella pneumophila (mip)

31053 Biotium 1kit 428 EUR

Adhesive PCR Plate Clear Films for PCR Applications

GP502 GenDepot 100 sheets 255 EUR

Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Real Time RT-PCR Kit

RR-0478-02 Liferiver 25 tests/kit 991 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Salmonella enterica (invA) PMAxx

31033-X Biotium 1kit 428 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli (uidA) PMAxx

31050-X Biotium 1kit 428 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - Listeria monocytogenes (hly) PMAxx

31051-X Biotium 1kit 428 EUR

qPCR plate-foil universal (for Real-time PCR, Light Cycler 480)

A26979 GeneOn 1x100 pcs 186 EUR

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman

FYT105-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Sealing film, qPCR Optical (pressure-sensitive adhesive) ABI Type, 100/pk

P1001-QPS MTC Bio 100/pack 160.7 EUR

Human Real-time PCR DNA Quantitation after QPCR DNA Damage Analysis Kit

DD2H Detroit R&D 1 Kit 430 EUR

Mouse Real-time PCR DNA Quantitation after QPCR DNA Damage Analysis Kit

DD2M Detroit R&D 1 Kit 430 EUR

Rat Real-time PCR DNA Quantitation after QPCR DNA Damage Analysis Kit

DD2R Detroit R&D 1 Kit 430 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli O157:H7 (Z3276)

31037 Biotium 1kit 428 EUR

hsa-mir-521 Real-Time RT-PCR Detection and U6 Calibration Kit

20-abx097601 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Human Lung Cancer PCR Primer Library

HLUCPL-I Real Time Primers 1 set 548 EUR

Human Schwann Cell PCR Primer Library

HSCH-I Real Time Primers 1 set 548 EUR

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBR Green

FYT103-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBR Green

FYT103-400P Yeastern Biotech 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBRGreen , ROX

FYT104-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,SYBRGreen , ROX

FYT104-400P Yeastern Biotech 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman, ROX

FYT105-400P Yeastern Biotech 400 Preps 1.25 ml x 4 Ask for price

Eztime Real - time PCRPremix 2x,Taqman, ROX

FYT106-100P Yeastern Biotech 100 Preps 1.25 ml Ask for price

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. CLEAR & REAL TIME STRIP CAPS

PCR-0108-LP-RT-C CORNING 125/pk 709 EUR

0,1ML THIN WALL TUBES 8 PER STRIP. WHITE & REAL TIME STRIP CAPS

PCR-0108-LP-RT-W CORNING 125/pk 770 EUR

Adhesive PCR Plate Foil Seals for PCR and General Use

GP503 GenDepot 100 sheets 253 EUR

Green Dye One Step qRT-PCR Master Mix For Quantitative Real Time PCR With ROX Dye

MB1004-100Reactions BosterBio 100 Reactions 327 EUR

PMA Real-Time PCR Bacterial Viability Kit - E. coli O157:H7 (Z3276) PMAxx

31037-X Biotium 1kit 428 EUR

SEALING FILM AXYSEAL, POLYESTER, 80 µM, NONSTERILE, BULK

PCR-SP CORNING 100/pk 155 EUR

384 WELL PCR MICROPLATE FOR ROCHE 480 LIGHT CYCLER, WHITE (INCLUDES SEALING FILM)

PCR-384-LC480-W CORNING 10/pk 402 EUR

96 WELL PCR MICROPLATE FOR ROCHE 480 LIGHT CYCLER, WHITE W/SEALING FILM

PCR-96-LC480-W CORNING 10/pk 293 EUR

SEALING FILM CYCLERSEAL, POLYPROPYLENE, 60 µM, CLEAR, NONSTERILE, BULK

PCR-TS CORNING 100/pk 192 EUR

0.1ml 8-tube Real-Time PCR strip, flat cap, white, sterile, 125 pcs/pk

210108R-13pk ACTGene 168 EUR

0.1ml 12-tube Real-Time PCR strip, flat cap, white, sterile, 80 pcs/pk

210112R-13pk ACTGene 170 EUR

0.2ml 8-tube Real-Time PCR strip, flat cap, white, sterile, 125 pcs/pk

210208R-13pk ACTGene 168 EUR

0.2ml 12-tube Real-Time PCR strip, flat cap, white, sterile, 80 pcs/pk

210212R-13pk ACTGene 170 EUR

SEALING FILM, ALUMINUM, 50 µM, NONSTERILE, BULK

PCR-AS-600 CORNING 100/pk 313 EUR

384 WELL PCR MICROPLATE FOR ROCHE 480 LIGHT CYCLER, WHITE (NO SEALING FILM)

PCR-384-LC480-W-NF CORNING 10/pk 240 EUR

96 WELL PCR MICROPLATE FOR ROCHE 480 LIGHT CYCLER, CLEAR (NO SEALING FILM)

PCR-96-LC480-C-NF CORNING 10/pk 199 EUR

96 WELL PCR MICROPLATE FOR ROCHE 480 LIGHT CYCLER, WHITE (NO SEALING FILM)

PCR-96-LC480-W-NF CORNING 10/pk 199 EUR

Ultra Clear Adhesive PCR Plate Seals, Optically Clear Sheets

GP506 GenDepot 50 sheets 228 EUR

Osteoblast-Adhesive Peptide

H-4594.0025 Bachem 25.0mg 576 EUR

Osteoblast-Adhesive Peptide

H-4594.0100 Bachem 100.0mg 1663 EUR

hsa-let-7a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097603 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-let-7b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097604 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-let-7c Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097605 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-let-7d Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097606 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-let-7e Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097607 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-let-7f Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097608 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-let-7g Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097609 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-let-7i Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097610 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-let-7f Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097611 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-1 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097612 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-7 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097613 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-9 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097614 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-9* Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097615 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-10a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097616 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-10b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097617 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-10a* Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097618 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-15a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097619 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-15b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097620 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-16 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097622 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-18a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097625 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-18b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097626 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-19a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097627 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-19b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097628 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-20a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097629 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-20b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097630 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-21 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097631 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-22 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097632 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-23a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097633 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-23b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097634 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-25 Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097636 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-26a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097637 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-26b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097638 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-27a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097639 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-27b Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097640 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

hsa-mir-29a Real-Time RT-PCR Detection and cel-mir-39-3p Calibration Kit

20-abx097642 Abbexa
 • 732.00 EUR
 • 1038.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 rxns
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.