• 10 czerwca, 2022

Kliniczne zastosowanie czynników badania krwi w chorobie Alzheimera: poprawa przewidywania odkładania się amyloidu w mózgu za pomocą zestawu QPLEX TM Alz plus test

Choroba Alzheimera (AD) jest główną przyczyną demencji, a wiele badań skupiało się na znalezieniu skutecznych biomarkerów krwi do dokładnej diagnozy tej choroby. Przewidywanie odkładania się amyloidu mózgowego jest uważane za klucz do diagnozy AD, ponieważ odkładanie amyloidu mózgowego jest cechą charakterystyczną patogenezy AD. Wcześniej odkryto biomarkery krwi umożliwiające przewidywanie odkładania się amyloidu w mózgu, a ponadto podjęto dalsze wysiłki w celu zwiększenia ich czułości i swoistości. W tym badaniu przeanalizowaliśmy czynniki badania krwi (BTF), które można powszechnie zmierzyć podczas badań kontrolnych u 149 uczestników z prawidłowymi funkcjami poznawczymi, 87 pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych i 64 pacjentów z klinicznie zdiagnozowaną demencją AD z obrazowaniem amyloidu mózgu Dane dostępne.
Wykazaliśmy, że cztery czynniki wśród regularnych kontrolnych badań krwi, kortyzolu, stosunku triglicerydów do cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości, aminotransferazy alaninowej i wolnej trijodotyroniny, wykazały istotną różnicę lub korelację z odkładaniem amyloidu w mózgu. Ponadto stworzyliśmy model predykcyjny dla dodatniej tomografii emisyjnej związku Pittsburgh B-pozytonów, wykorzystując BTF i wcześniej odkryte biomarkery krwi, panel biomarkerów zestawu QPLEX TM  Alz plus, a obszar pod krzywą został znacznie zwiększony do 0,845% przy 69,4% czułość i 90,6% swoistość. Wyniki te pokazują, że BTF mogą być stosowane jako ko-biomarkery oraz że wysoce zaawansowany model predykcyjny dla odkładania się płytek amyloidowych można osiągnąć poprzez łączne zastosowanie różnych biomarkerów.

Wieloośrodkowa ocena porównawcza zestawu do wykrywania TIB MolBiol Toxoplasma gondii  oraz  czterech opracowanych w laboratorium  testów PCR  do diagnostyki molekularnej toksoplazmozy

Toksoplazmoza może być infekcją zagrażającą życiu, szczególnie w ciąży iu pacjentów z obniżoną odpornością. Diagnostyka biologiczna toksoplazmozy jest wyzwaniem i została zrewolucjonizowana przez molekularne metody wykrywania. Poniżej przedstawiono dane z wieloośrodkowego badania obejmującego cztery ośrodki w celu oceny wydajności komercyjnego testu PCR w porównaniu z czterema wewnętrznymi testami PCR z zastosowaniem standardów Toxoplasma gondii, 20 próbek zewnętrznej kontroli jakości i 133 próbkami klinicznymi.
  • Ta kohorta kliniczna obejmuje dobrze scharakteryzowane próbki kliniczne odpowiadające różnym sytuacjom klinicznym: potwierdzona wrodzona toksoplazmoza (44 próbki), toksoplazmoza u pacjentów z obniżoną odpornością (25 próbek) i zapalenie naczyniówki i siatkówki (5 próbek). Ponadto 59 próbek od pacjentów bez toksoplazmozy włączono jako kontrole negatywne.
  • Czułość analityczna pięciu testowanych metod była bardzo podobna; a granica wykrywania Toxoplasma DNA wynosiła około 0,01 genomu T. gondii na reakcję dla wszystkich metod.
  • Ogólna zgodność między komercyjnym PCR a czterema wewnętrznymi testami PCR wyniosła 97,7% (130/133). Czułość kliniczna i swoistość wynosiła >98% i można ją było zwiększyć w przypadku komercyjnego zestawu, gdy PCR przeprowadzono w multiplicata w celu wykrycia niskiego obciążenia pasożytniczego. Podsumowując, komercyjny test PCR wykazuje odpowiednią wydajność do diagnozowania różnych postaci klinicznych toksoplazmozy.

Czułość i swoistość zestawów do wykrywania anty-SARS CoV2   – porównanie i zgodność między piętnastoma  testami

Prawidłowa i szybka diagnoza COVID-19 ma kluczowe znaczenie dla właściwej opieki i identyfikacji osób dotkniętych chorobą. Doprowadziło to do wczesnej dostępności wielu testów serologicznych na rynku, ale z ograniczoną walidacją. Badanie to miało na celu ocenę walidacji testów serologicznych opartych na różnych technikach. Oceniliśmy piętnaście testów opartych na czterech różnych technikach testów immunologicznych na 235 pacjentach. Najbardziej czułym zestawem wykorzystującym różne techniki były: immunochromatografia (Zybio SARS CoV-2 IgM/IgG Antibody Assay Kit: 83%), ELISA (Aeskulisa SARS-CoV-2 NP IgG -88,1%), chemiluminescencja(Alinity SARS-CoV-2 IgG – 82,2%) i immunofluorescencji (Lifotronic FA160 [Shenzhen SARS-CoV-2 Assay Kit (IgG)] -88,9%). 100% swoistość zaobserwowano w zestawach firmy Uniper (Singuway Biotec COVID-19 IgM/IgG Presumptive Kit), Genrui 2019-nCoV IgM/IgG Test Kit, Wondfu SARS CoV-2 Antibody Test i Aeskulisa SARS-CoV-2 NP IgG podczas IgG test na Lifotronic FA160 (Shenzhen SARS-CoV-2 Assay Kit) wykazał najniższą swoistość wynoszącą 58%. Zaobserwowano maksymalną zgodność między Aeskulisa SARS-CoV-2 NP IgG i Alinity SARS-CoV-2 IgG na poziomie 94%. Testy serologiczne są praktyczną alternatywą, ale ich wiarygodność wymaga krytycznej walidacji. Pandemia wskazała na potrzebę inwestycji w badania nad zdrowiem zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
imsc-krakow.
imsc-krakow.

Porównanie zestawu Amplisure HBV Quantitative  Kit  z testem Qiagen Artus HBV QS-RGQ  do oznaczania  ilościowego DNA wirusa w próbkach osocza z przypadków monitorowania

Monitorowanie wiremii wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) stało się istotną fazą w leczeniu HBV. Dostępnych jest wiele komercyjnych testów do ilościowej oceny wiremii HBV. W tym badaniu oceniliśmy charakterystykę działania zestawu Amplisure® HBV w porównaniu z zestawem Qiagen artus HBV QS-RGQ do ilościowego oznaczania DNA HBV.
Porównanie 2 metod przeprowadzono na 200 próbkach klinicznych, 150 HBV DNA dodatnich i 50 HBV DNA ujemnych, metodą referencyjną . Wyniki uzyskane za pomocą zestawu Amplisure® HBV (Amplisure HBV) porównano, stosując jako metodę porównawczą wyniki testu Qiagen artus HBV QS-RGQ.
Ogólne wyniki testu Amplisure HBV w porównaniu z metodą porównawczą wykazują zgodność kliniczną pozytywną i negatywną wynoszącą odpowiednio 100 i 76%. Spośród 12 rozbieżnych jakościowo próbek, wszystkie pozytywne z Amplisure HBV zostały zsekwencjonowane, a 10 było poniżej LOD metody porównawczej. W przypadku 5 słabo pozytywnych wyników (-0,22 do 0,98 log IU/ml) sekwencjonowanie nie powiodło się. 7 innych wyników pozytywnych (0,48 do 1,89 log IU/ml) zostało potwierdzonych przez sekwencjonowanie. Porównanie ilościowe dało r2 0,967 ze średnią różnicą log 0,09 log10 IU/ml.
Badanie to pokazuje, że zestaw Amplisure® HBV Quantitative Kit wykazuje porównywalną skuteczność z testami artus HBV QS-RGQ i może być przydatny w postępowaniu i monitorowaniu terapeutycznym HBV w praktyce klinicznej.

Ocena „  Testu Caterina  ”: alternatywnego narzędzia do komercjalizowanych  zestawów  stosowanych do identyfikacji koronawirusa 2 zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2)

W tym miejscu opisujemy pierwszy test molekularny opracowany we wczesnej fazie pandemii w celu zdiagnozowania pierwszych przypadków zakażenia koronawirusem zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) u pacjentów na Sardynii w okresie luty-marzec 2020 r., kiedy certyfikowana metodologia diagnostyczna nie zostały jeszcze przyjęte przez laboratoria mikrobiologii klinicznej. „ Test Caterina ” to reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (rRT-PCR) SYBR Green, zaprojektowana do wykrywania genu fosfoproteiny nukleokapsydu (N), który wykazuje wysoką zmienność różnicową sekwencji RNA wśród nietoperzy i ludzkich koronawirusów. Metodę molekularną zastosowano do wykrycia SARS-CoV-2 w wymazach z nosa pobranych od 2110 podejrzanych przypadków.

Glutathione Assay Kit

abx096005-100Assays Abbexa 100 Assays 453.6 EUR

Glutathione Assay Kit

55R-1343 Fitzgerald 100 assays 527 EUR

Glutathione Assay Kit

55R-1354 Fitzgerald 100 assays 727 EUR

Glutathione Assay Kit

Z5030030 Biochain 250 assays 739 EUR

MicroMolar Glutathione Assay Kit

MGA200 ProFoldin 200 assays 231.22 EUR

QuantiChrom Glutathione Assay Kit

DIGT-250 BioAssay Systems 250 449 EUR

Glutathione Reductase Assay Kit

abx298809-100Assays Abbexa 100 Assays 453.6 EUR

Glutathione Reductase Assay Kit

55R-1521 Fitzgerald 200 assays 567 EUR

Glutathione Reductase Assay Kit

abx298809-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Glutathione Reductase Assay Kit

abx298809-20g Abbexa 20 µg 275 EUR

Glutathione Reductase Assay Kit

abx298809-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Glutathione Peroxidase Assay Kit

20-abx294002 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 24 tests
  • 48 tests

Glutathione Microplate Assay Kit

DLSM0006 DL Develop 100 Assays 262.5 EUR

Glutathione Peroxidase Assay Kit

55R-1522 Fitzgerald 100 assays 567 EUR

Total Glutathione / Oxidized Glutathione (T-GSH / GSSG) Assay Kit

abx096005-100l Abbexa 100 µl 337.5 EUR

Total Glutathione / Oxidized Glutathione (T-GSH / GSSG) Assay Kit

abx096005-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Total Glutathione / Oxidized Glutathione (T-GSH / GSSG) Assay Kit

abx096005-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Total Glutathione / Oxidized Glutathione (T-GSH / GSSG) Assay Kit

abx294070-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Total Glutathione / Oxidized Glutathione (T-GSH / GSSG) Assay Kit

abx294070-20g Abbexa 20 µg 337.5 EUR

Total Glutathione / Oxidized Glutathione (T-GSH / GSSG) Assay Kit

abx294070-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Glutathione Colorimetric Assay Kit

55R-1351 Fitzgerald 100 assays 567 EUR

Glutathione Fluorometric Assay Kit

K2098-100 ApexBio 100 assays 595 EUR

Glutathione Colorimetric Assay Kit

K2106-100 ApexBio 100 assays 466 EUR

Glutathione Fluorometric Assay Kit

K251-100 Biovision each 574.8 EUR

Glutathione Colorimetric Assay Kit

K261-100 Biovision each 614.4 EUR

Total Glutathione Assay Kit ( Fluorimetric )

EGQ0107 EnoGene 100T 545 EUR

Total Glutathione Assay Kit (Colorimetric)

EGQ0108 EnoGene 100T 500 EUR

Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit

abx294025-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit

abx294025-20g Abbexa 20 µg 225 EUR

Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit

abx294025-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit

abx294041-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit

abx294041-20g Abbexa 20 µg 225 EUR

Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit

abx294041-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Glutathione Peroxidase (GPx) Assay Kit

abx294002-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Glutathione Peroxidase (GPx) Assay Kit

abx294002-20g Abbexa 20 µg 325 EUR

Glutathione Peroxidase (GPx) Assay Kit

abx294002-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Glutathione S-transferase Assay Kit

abx298813-100Assays Abbexa 100 Assays 492 EUR

Glutathione (GSH/GSSG/Total) Assay Kit

GWB-AXR177 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

Total Glutathione -T-GSH-/Oxidized Glutathione -GSSG- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K097-M-96T Elabscience Biotech 96T 280 EUR

Total Glutathione -T-GSH-/Oxidized Glutathione -GSSG- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K097-M-each Elabscience Biotech each Ask for price

Total Glutathione -T-GSH-/Oxidized Glutathione -GSSG- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K097-S-100Assays Elabscience Biotech 100 Assays 280 EUR

Total Glutathione -T-GSH-/Oxidized Glutathione -GSSG- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K097-S-50Assays Elabscience Biotech 50 Assays 2 EUR

Total Glutathione -T-GSH-/Oxidized Glutathione -GSSG- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K097-S-each Elabscience Biotech each Ask for price

Glutathione Reductase Activity Assay Kit

GWB-AXR349 GenWay Biotech 200 assays Ask for price

Glutathione Reductase Assay Kit (100 tests)

0805004 Zeptometrix 100 tests 334.56 EUR

Glutathione Peroxidase Activity Assay Kit

GWB-AXR350 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

Glutathione Reductase Microplate Assay Kit

DLSM0043 DL Develop 100 Assays 262.5 EUR

Glutathione Peroxidase Microplate Assay Kit

DLSM0138 DL Develop 100 Assays 350 EUR

Glutathione Peroxidase (GSH-PX) Assay Kit

abx294069-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Glutathione Peroxidase (GSH-PX) Assay Kit

abx294069-20g Abbexa 20 µg 325 EUR

Glutathione Peroxidase (GSH-PX) Assay Kit

abx294069-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Glutathione Peroxidase (GSH-PX) Assay Kit

abx294102-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Glutathione Peroxidase (GSH-PX) Assay Kit

abx294102-20g Abbexa 20 µg 537.5 EUR

Glutathione Peroxidase (GSH-PX) Assay Kit

abx294102-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Glutathione S-transferase (GST) Assay Kit

abx295039-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Glutathione S-transferase (GST) Assay Kit

abx295039-20g Abbexa 20 µg 300 EUR

Glutathione S-transferase (GST) Assay Kit

abx295039-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Glutathione S-Transferase (GST) Assay Kit

abx298813-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Glutathione S-Transferase (GST) Assay Kit

abx298813-20g Abbexa 20 µg 287.5 EUR

Glutathione S-Transferase (GST) Assay Kit

abx298813-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Glutathione Reductase Assay

KT-949 Kamiya Biomedical Company 100 tests 509 EUR

Glutathione (GSH) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602120-96T Biomatik Corporation 96T 1098.3 EUR

Glutathione Reductase -GR- Activity Assay Kit

E-BC-K099-S-100Assays Elabscience Biotech 100 Assays 200 EUR

Glutathione Reductase -GR- Activity Assay Kit

E-BC-K099-S-50Assays Elabscience Biotech 50 Assays 15 EUR

Glutathione Reductase -GR- Activity Assay Kit

E-BC-K099-S-each Elabscience Biotech each Ask for price

OxiSelect™ Glutathione Reductase Assay Kit

STA-812 Cell Biolabs 100 assays 345 EUR

Glutathione Peroxidase Assay Kit (NADPH Method)

EGQ0111 EnoGene 100T 535 EUR

Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit (Colorimetric)

K464-100 Biovision each 660 EUR

Reduced Glutathione -GSH- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K030-M-48T Elabscience Biotech 48T 120 EUR

Reduced Glutathione -GSH- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K030-M-500Assays Elabscience Biotech 500 Assays 450 EUR

Reduced Glutathione -GSH- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K030-M-96T Elabscience Biotech 96T 15 EUR

Reduced Glutathione -GSH- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K030-S-100Assays Elabscience Biotech 100 Assays 150 EUR

Reduced Glutathione -GSH- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K030-S-50Assays Elabscience Biotech 50 Assays 12 EUR

Reduced Glutathione -GSH- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K030-S-each Elabscience Biotech each Ask for price

Total Glutathione Peroxidase Assay Kit (100 tests)

0805002 Zeptometrix 100 tests 409.44 EUR

Glutathione S-transferase Microplate Assay Kit

DLSM0047 DL Develop 100 Assays 297.5 EUR

QuantiChrom Glutathione S-transferase Assay Kit

DGST-100 BioAssay Systems 100 339 EUR

Glutathione (GSH/GSSG/Total) Fluorometric Assay Kit

K2109-100 ApexBio 100 assays 429 EUR

Glutathione (GSH/GSSG/Total) Fluorometric Assay Kit

K264-100 Biovision each 770.4 EUR

Glutathione Peroxidase 4 -GPX4- Activity Assay Kit

E-BC-K883-M-48T Elabscience Biotech 48T 342 EUR

Glutathione Peroxidase 4 -GPX4- Activity Assay Kit

E-BC-K883-M-96T Elabscience Biotech 96T 512 EUR

Glutathione Peroxidase 4 -GPX4- Activity Assay Kit

E-BC-K883-M-each Elabscience Biotech each Ask for price

Glutathione Reductase (GR) Assay Kit (UV/Colorimetric)

EGQ0112 EnoGene 100T 550 EUR

Glutathione Peroxidase -GSH-Px- Activity Assay Kit

E-BC-K096-M-48T Elabscience Biotech 48T 180 EUR

Glutathione Peroxidase -GSH-Px- Activity Assay Kit

E-BC-K096-M-500Assays Elabscience Biotech 500 Assays 780 EUR

Glutathione Peroxidase -GSH-Px- Activity Assay Kit

E-BC-K096-M-96T Elabscience Biotech 96T 26 EUR

Glutathione Peroxidase -GSH-Px- Activity Assay Kit

E-BC-K096-S-100Assays Elabscience Biotech 100 Assays 260 EUR

Glutathione Peroxidase -GSH-Px- Activity Assay Kit

E-BC-K096-S-50Assays Elabscience Biotech 50 Assays 18 EUR

Glutathione Peroxidase -GSH-Px- Activity Assay Kit

E-BC-K096-S-each Elabscience Biotech each Ask for price

Glutathione Reductase Activity Colorimetric Assay Kit

K2173-200 ApexBio 200 assays 542 EUR

Glutathione Reductase Activity Colorimetric Assay Kit

K761-200 Biovision each 614.4 EUR

OxiSelect™ Total Glutathione (GSSG/GSH) Assay Kit

STA-312 Cell Biolabs 100 assays 450 EUR

Glutathione Reductase (GR) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602361-96T Biomatik Corporation 96T 917.7 EUR

Glutathione Reductase (GR) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602365-96T Biomatik Corporation 96T 995.9 EUR

Glutathione Reductase (GR) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602382-96T Biomatik Corporation 96T 944.2 EUR

Glutathione Peroxidase Activity Colorimetric Assay Kit

K2174-100 ApexBio 100 assays 586 EUR

Glutathione Peroxidase Activity Colorimetric Assay Kit

K762-100 Biovision each 614.4 EUR

CheKine™ Micro Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit

KTB1600-48T Abbkine 48 T 59 EUR

CheKine™ Micro Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit

KTB1600-96T Abbkine 96 T 79 EUR

CheKine™ Micro Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit

KTB1600-each Abbkine each Ask for price

Oxidized Glutathione (GSSG) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU606238-96T Biomatik Corporation 96T 1228.2 EUR

Glutathione-S-Transferase -GST- Activity Assay Kit

E-BC-K278-S-100Assays Elabscience Biotech 100 Assays 180 EUR

Glutathione-S-Transferase -GST- Activity Assay Kit

E-BC-K278-S-50Assays Elabscience Biotech 50 Assays 12 EUR

Glutathione-S-Transferase -GST- Activity Assay Kit

E-BC-K278-S-each Elabscience Biotech each Ask for price

Glutathione Synthetase (GSS) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602096-96T Biomatik Corporation 96T 1048.8 EUR

Glutathione Synthetase (GSS) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602117-96T Biomatik Corporation 96T 993.6 EUR

CheKine™ Micro Glutathione Oxidized (GSSG) Assay Kit

KTB1610-96T Abbkine 96 T 89 EUR

CheKine™ Micro Glutathione Oxidized (GSSG) Assay Kit

KTB1610-each Abbkine each Ask for price

CheKine™ Micro Glutathione Oxidized (GSSG) Assay Kit

KTB1610-Null Abbkine Null Ask for price

CheKine™ Micro Toal Glutathione (T-GSH) Assay Kit

KTB1670-48T Abbkine 48 T 59 EUR

CheKine™ Micro Toal Glutathione (T-GSH) Assay Kit

KTB1670-96T Abbkine 96 T 89 EUR

CheKine™ Micro Toal Glutathione (T-GSH) Assay Kit

KTB1670-each Abbkine each Ask for price

PicoProbe? Reduced Glutathione (GSH) Assay Kit (Fluorometric)

K740-100 Biovision each 705.6 EUR

Glutathione Reductase Activity Coefficient (GRAC) Assay Kit

abx294111-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Glutathione Reductase Activity Coefficient (GRAC) Assay Kit

abx294111-20g Abbexa 20 µg 287.5 EUR

Glutathione Reductase Activity Coefficient (GRAC) Assay Kit

abx294111-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Amplite® Fluorimetric Glutathione Assay Kit *Green Fluorescence*

10055 AAT Bioquest 200 Tests 227 EUR

Amplite® Fluorimetric Glutathione Assay Kit *Green Fluorescence*

10055-200Tests AAT Bioquest 200 Tests 222 EUR

Glutathione Peroxidase 1 (GPX1) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602329-96T Biomatik Corporation 96T 869.4 EUR

Glutathione Peroxidase 1 (GPX1) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602330-96T Biomatik Corporation 96T 944.2 EUR

Glutathione Peroxidase 1 (GPX1) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602342-96T Biomatik Corporation 96T 894.7 EUR

Glutathione Peroxidase 1 (GPX1) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602346-96T Biomatik Corporation 96T 1043.1 EUR

Glutathione Peroxidase 1 (GPX1) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602349-96T Biomatik Corporation 96T 1043.1 EUR

Glutathione Peroxidase 4 (GPX4) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602357-96T Biomatik Corporation 96T 966 EUR

Glutathione (GSH) Assay, Enzymatic colorimetric assay kit, 96 test, Quantitative

1250-GSH-1 Alpha Diagnostics 1 kit 489.6 EUR

OxiSelect Total Glutathione (GSSG/GSH) Assay Kit, Trial Size

STA-312-T Cell Biolabs 20 assays 338.4 EUR

Glutathione GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorimetric)

EGQ0109 EnoGene 100T 460 EUR

Glutathione GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Colorimetric)

EGQ0110 EnoGene 100T 400 EUR

CheKine™ Micro Glutathione S-Transferase (GST) Assay Kit

KTB1630-48T Abbkine 48 T 49 EUR

CheKine™ Micro Glutathione S-Transferase (GST) Assay Kit

KTB1630-96T Abbkine 96 T 69 EUR

CheKine™ Micro Glutathione S-Transferase (GST) Assay Kit

KTB1630-each Abbkine each Ask for price

CheKine™ Micro Glutathione Reductases (GR) Activity Assay Kit

KTB1620-96T Abbkine 96 T 59 EUR

CheKine™ Micro Glutathione Reductases (GR) Activity Assay Kit

KTB1620-96T5 Abbkine 96 T×5 179 EUR

Glutathione S Transferase Pi (GSTp) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602219-96T Biomatik Corporation 96T 917.7 EUR

Glutathione S Transferase Pi (GSTp) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602222-96T Biomatik Corporation 96T 1101.7 EUR

Glutathione S Transferase Pi (GSTp) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602226-96T Biomatik Corporation 96T 995.9 EUR

CheKine™ Micro Glutathione Reductases (GR) Activity Assay Kit

KTB1620-each Abbkine each Ask for price

Glutathione S Transferase A4 (GSTA4) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602184-96T Biomatik Corporation 96T 869.4 EUR

Glutathione S Transferase A4 (GSTA4) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602189-96T Biomatik Corporation 96T 894.7 EUR

Glutathione Peroxidase 3, Plasma (GPX3) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU606339-96T Biomatik Corporation 96T 1048.8 EUR

Glutathione Peroxidase 3, Plasma (GPX3) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU606340-96T Biomatik Corporation 96T 1159.2 EUR

Glutathione Peroxidase 3, Plasma (GPX3) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU606341-96T Biomatik Corporation 96T 966 EUR

Glutathione Peroxidase 3, Plasma (GPX3) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU606343-96T Biomatik Corporation 96T 993.6 EUR

Glutathione-S-Transferase -GST- Activity Assay Kit-DTNB method-

E-BC-K800-M-96T Elabscience Biotech 96T 230 EUR

Glutathione-S-Transferase -GST- Activity Assay Kit-DTNB method-

E-BC-K800-M-each Elabscience Biotech each Ask for price

Glutathione Peroxidase Assay (GPX), Enzymatic colorimetric assay kit, 96 test, Quantitative

1240-GPX-1 Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTM1) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602197-96T Biomatik Corporation 96T 869.4 EUR

Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTM1) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602199-96T Biomatik Corporation 96T 944.2 EUR

Glutathione S Transferase Mu 1 (GSTM1) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602205-96T Biomatik Corporation 96T 944.2 EUR

Glutathione Reductase Activity Coefficient -GRAC- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K172-S-100Assays Elabscience Biotech 100 Assays 220 EUR

Glutathione Reductase Activity Coefficient -GRAC- Colorimetric Assay Kit

E-BC-K172-S-each Elabscience Biotech each Ask for price

CheKine™ Micro Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Activity Assay Kit

KTB1640-48T Abbkine 48 T 119 EUR

CheKine™ Micro Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Activity Assay Kit

KTB1640-96T Abbkine 96 T 159 EUR

CheKine™ Micro Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Activity Assay Kit

KTB1640-each Abbkine each Ask for price

Glutathione S Transferase Alpha 1 (GSTa1) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU602144-96T Biomatik Corporation 96T 869.4 EUR
Artykuł badawczy opisuje pierwszy test molekularny opracowany na wczesnym etapie ogłoszonej pandemii w celu identyfikacji choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) u pacjentów na Sardynii w okresie luty-marzec 2020 r. , kiedy certyfikowana metodologia diagnostyczna nie została jeszcze przyjęta przez mikrobiologię kliniczną laboratoria. Test wykazywał wysoką swoistość i czułość (z limitem wykrywalności ≥50 genomów wirusowych/μl). Nie wykryto wyników fałszywie dodatnich, co potwierdziło porównanie z dwoma certyfikowanymi zestawami handlowymi. Chociaż obecnie stosowane są inne zwalidowane metody molekularne,  test Caterina  nadal stanowi ważną i niedrogą procedurę wykrywania, którą można zastosować w krajach o ograniczonych zasobach ekonomicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *